กฟผ. ชี้แจงไม่มีการเปิดรับสมัครงานเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน กฟผ. ตามที่เป็นปรากฏเป็นข่าวแต่อย่างใด

กฟผ. ชี้แจงไม่มีการเปิดรับสมัครงานเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน กฟผ. ตามที่เป็นปรากฏเป็นข่าวแต่อย่างใด

ตามที่ปรากฏเป็นข่าวในสื่อสังคมออนไลน์ว่า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) มีการเปิดรับสมัครพนักงาน คุณวุฒิ ปวส. ขึ้นไป ในอัตราเงินเดือน 12,500 บาท นั้น  

กฟผ. ขอเรียนให้ทราบว่า ปัจจุบัน กฟผ. อยู่ระหว่างการปรับปรุงโครงสร้าง และกรอบอัตรากำลังขององค์กร เพื่อให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ดังนั้น ในขณะนี้ กฟผ. จึงยังไม่มีการเปิดรับสมัครงานเพื่อบรรจุเป็น พนักงาน กฟผ. ตามที่ปรากฏเป็นข่าวแต่อย่างใด

กรณีมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์การ โทร. 0 2436 5311 ในวันและเวลาราชการ หรือ ติดตามข่าวประกาศรับสมัครงานได้ที่เว็บไซต์ www.egat.co.th
-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น