อบต.ไสไทย ดระบี่ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อรักษาความสะอาดและส่งเสริมการท่องเที่ยว

จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ถนนสายสายกระบี่ – เขาทอง สายไสไทย-สุสานหอย สายอ่าวน้ำเมา – อ่าวนาง และอ่าวน้ำเมา – อ่าวนาง หมู่ที่ 3–6 ตำบลไสไทย เพื่อรักษาความสะอาดของบ้านเมืองและส่งเสริมการท่องเที่ยว
วันที่ 4 เมษายน 2562 นายชญณัท ขยันการ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย พร้อมด้วย นายประจักษ์ สาระวารี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล นายอาวุธ ไขแสง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล นำพนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้างและนักเรียน นักศึกษาที่ปฏิบัติงานช่วงปิดภาคเรียน ร่วมทำกิจกรรม Big Cleaning Day โดยการเก็บขยะที่ตกค้าง ริมถนนสายกระบี่–เขาทอง สายไสไทย-สุสานหอย และสายอ่าวน้ำเมา – อ่าวนาง ตั้งแต่บริเวณหมู่ที่ 3 บ้านคลองจิหลาด หมู่ที่ 4 บ้านไสไทย หมู่ที่ 5 บ้านอ่าวน้ำเมา และหมู่ที่ 6 บ้านแหลมโพธิ์ ซึ่งมีขยะหลากหลายประเภท ที่มีผู้ที่ทิ้งไว้ตามรายทางทั้งสองฝั่งเป็นจำนวนมาก ที่คาดว่ามาจากการนำขยะมาทิ้ง หรือบุคคลที่สัญจรไปมา ทิ้งลงข้างทาง ตลอดเส้นทาง

องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย โดยการนำของนายหราบ หง้าฝา นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ได้ให้ความสำคัญในด้านการดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ซึ่งเป็นนโยบายของคณะผู้บริหารที่ให้ความสำคัญในอันดับต้นๆ ถึงแม้ว่าถนนสายดังกล่าวจะอยู่ในความรับผิดชอบของแขวงทางหลวงกระบี่ แต่ก็อยู่ในเขตพื้นที่ตำบลไสไทย และเนื่องจากยังมีขยะตกค้างอยู่ตามริมถนนจำนวนมาก องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย จึงร่วมกับผู้นำชุมชน และกลุ่มมวลชน ดำเนินการเก็บขยะ บริเวณริมถนนสองข้างทาง ในพื้นที่เขตตำบลไสไทย ตั้งแต่หมู่ที่ 3 บ้านคลองจิหลาด ถึงหมู่ที่ 6 บ้านแหลมโพธิ์ โดยมีการแบ่งกลุ่มในการจัดเก็บขยะตามจุดต่างๆ จำนวน 8 จุด ดังนี้ 1. หมู่ที่ 3 บ้านคลองจิหลาด ก่อนถึงเต้นท์รถ ฝั่งซ้ายมือ 2. หมู่ที่ 4 สุดเขตก่อสร้างขยายถนน นาหัวนอน ฝั่งขวามือ 3. หมู่ที่ 4 บริเวณทางเข้ามัสยิดบ้านนาหัวนอน 4. รอยต่อหมู่ที่ 4 - 5 ก่อนถึงโค้งระวัง 5. หมู่ที่ 5 บริเวณปากซอยร้านธิดารัตน์ค้าข้าว 6. หมู่ที่ 5 ทางเข้าโรงแรมอมตะปุระ 7. หมู่ที่ 6 ซอยข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแหลมโพธิ์ 8. สามแยกอ่าวน้ำเมา จนถึงสนามกีฬา รอยต่อตำบลอ่าวนาง เพื่อรักษาความสะอาดของบ้านเมือง และส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยว ให้นักท่องเที่ยวหรือผู้ที่สัญจรไปมาเกิดความประทับใจในทัศนียภาพของจังหวัดกระบี่ต่อไป

-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น