คึกคัก!แข่งขันเรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสนามที่ 1 อ่างเก็บน้ำโรงไฟฟ้ากระบี่

 การแข่งขันเรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรประจำปี 2562 สนามที่ 1  ที่จังหวัดกระบี่ บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคัก  มีเยาวชน นักกีฬา เรือพาย ในนามจังหวัดต่างๆและสถาบัน ลงแข่งขัน กว่า 700 คน
   
วันที่ 25 เมษายน 2562 บริเวณอ่างเก็บน้ำโรงไฟฟ้ากระบี่อำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่ บรรยากาศการแข่งขัน เรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรประจำปี 2562 สนามที่ 1 ที่จังหวัดกระบี่ วันแรก  เป็นไปอย่างคึกคักมีนักกีฬาพายเรือซึ่งเป็นเยาวชน จากจังหวัดต่างๆ เดินทางมาแข่งขันในนาม ของจังหวัดหรือสถาบัน 
จำนวนกว่า 700 คน เป็นไปด้วยความคึกคัก  โดยหลังจากนายสมโภช โชติชูช่วง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ได้เป็นประธานเปิดกิจกรรม นายดำรงค์. ไสยะผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าภาคใต้เป็นผู้กล่าวรายงาน. 
      นายดำรงค์. ไสยะผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าภาคใต้ กล่าวว่า ทางสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย ได้ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จังหวัดกระบี่ จัดขึ้น นับเป็นปีที่ 8 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนากีฬาเรือพายในพื้นที่อ่างเก็บน้ำ เขื่อนและโรงไฟฟ้าในความรับผิดชอบของกฟผ. สู่ความเป็นเลิศในระดับสากล สนับสนุนและส่งเสริมให้เยาวชนในพื้นที่เล่นกีฬาเรือพายเพื่อความเป็นเลิศ สรรหาและสร้างนักกีฬาช้างเผือก ตลอดจน สร้างโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนให้ดีขึ้น ส่งเสริมกีฬาเรือพายซึ่งเป็นกีฬาเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม สร้างการตระหนักรู้ถึงคุณค่าของพลังงานไฟฟ้าเขื่อนและแหล่งน้ำตลอดจนความจำเป็นในการใช้ และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย รวมถึงการมีส่วนร่วมของชุมชนทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม
       โดยในปี 2562 จัดการแข่งขัน 3 สนาม คือสนามที่ 1 ที่จังหวัดกระบี่   วันที่ 25-28.  เมษายน 2562 สนามที่ 2 วันที่ 11-15 กันยายนอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำคำ จังหวัดศรีสะเกษและสนามที่ 3 ระหว่างวันที่ 18-22 ธันวาคม 2562 ณเขื่อนภูมิพลจังหวัดตาก 
      จัดการแข่งขัน จำนวน 4 ประเภท คือเรือกรรเชียงสากล. เรือแคนู คยัค  เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย และเรือยาวประเพณี 5 ฝีพาย โดยการแข่งขัน 3 ระยะคือ 200 เมตร 500 เมตร 1000 เมตร รวมจำนวน 86 รายการ โดยมีนักกีฬา เรือพาย ซึ่งเป็นเยาวชน เดินทางจากจังหวัดต่างๆ ทุกภาค ในนาม ของจังหวัด ของสถาบัน เข้าร่วม โดยได้จัดเตรียมอุปกรณ์การแข่งขัน ระบบรักษาความปลอดภัยทางน้ำ และบุคลากร ที่มาทำหน้าที่กรรมการจัดการแข่งขันเพื่อให้การแข่งขันเป็นไปอย่างยุติธรรมสนุกสนานและปลอดภัย การแข่งขันสนามที่ 1 ที่จังหวัดกระบี่จะเสร็จสิ้นลงในวันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562 ในระยะการแข่งขัน 200 เมตร และการแข่งขันรายการพิเศษ 3 ประเภท สำหรับประชาชนในจังหวัดกระบี่ เสร็จการแข่งขันจะมีการมอบเหรียญรางวัล ในการแข่งขันของแต่ละประเภท
-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น