อบต.ไสไทยจัดการแข่งขันกีฬาประจำตำบล “ไสไทยเกมส์” ครั้งที่ 16 ประจำปี 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย ร่วมกับคณะกรรมการกีฬาตำบลไสไทย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไสไทย สมาชิก อปพร. ผู้นำกลุ่มอาชีพ ผู้นำ อสม. ผู้นำชุมชน ตำบลไสไทยและกลุ่มพลังมวลชนในสังกัด การแข่งขันกีฬาประจำตำบล “ไสไทยเกมส์” ครั้งที่ 16 ประจำปี 2562 วันที่ 27 เมษายน 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย นายหราบ หง้าฝา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย เป็นประธาน เปิดการแข่งขันกีฬาประจำตำบล “ไสไทยเกมส์” ครั้งที่ 16 ประจำปี 2562 มีนายระวิ ชายกุล ประธานคณะกรรมการกีฬาตำบลไสไทย กล่าวรายงาน มีประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รองปลัด หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไสไทย สมาชิกอปพร.ตำบลไสไทย ผู้นำกลุ่มอาชีพ และแขกผู้มีเกียรติ อาทิ นายทวีวุฒิ หง้าฝา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ โรงเรียนเสริมสวยเสริมสยาม โรงเรียนสปาหัตถามณีกรอ่าวนาง กระบี่ติ่มซำ เข้าร่วม นายหราบ หง้าฝา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย กล่าวว่า การแข่งขันกีฬาประจำตำบลไสไทยเกมส์” ครั้งที่ 16 ประจำปี 2562 จัดขึ้นโดยองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย ร่วมกับ คณะกรรมการกีฬาตำบลไสไทย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไสไทย สมาชิกอปพร. ตำบลไสไทย ผู้นำกลุ่มอาชีพ ผู้นำ อสม. ผู้นำชุมชน และกลุ่มพลังมวลชนในสังกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน ประชาชนในตำบล ได้ออกกำลังกาย เล่นกีฬา ห่างไกลจากยาเสพติด และเป็นการสร้างมิตรภาพที่ดีต่อกัน ระหว่างชุมชนและท้องถิ่น ซึ่งได้ดำเนินการจัดให้มีการแข่งขัน ตั้งแต่วันที่ 17 – 27 เมษายน 2562 โดยมีการแข่งขันกีฬา จำนวน 8 ประเภท ได้แก่ ฟุตบอล 11 คน ประชาชนชาย / ฟุตบอลเยาวชนชาย 7 คน อายุไม่เกิน 13 ปี / ฟุตบอลหญิง 7 คน / วอลเลย์บอลประชาชนชาย /วอลเลย์บอลประชาชนหญิง / ฟุตซอลชาย รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี /ฟุตซอลชาย รุ่นอายุ 40 ปีขึ้นไป / ทีมฝ่ายปกครองส่วนตำบลไสไทยกับทีมท้องถิ่นตำบลไสไทย โดยมีทีมต่างๆส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ จำนวน 8 ทีม ประกอบด้วย ทีมหมู่ที่ 1 บ้านสวนพริก ทีมหมู่ที่ 2 บ้านหนองกก ทีมหมู่ที่ 3 บ้านคลองจิหลาด ทีมหมู่ที่ 4 บ้านไสไทย ทีมหมู่ที่ 5 บ้านอ่าวน้ำเมา ทีมหมู่ที่ 6 บ้านแหลมโพธิ์ ทีมหมู่ 7 บ้าน คลองหิน และทีมพนักงานและเจ้าหน้าที่สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย โดยมีจำนวนนักกีฬาและกองเชียร์ ขบวนพาเหรด และประชาชนร่วมงาน กว่า 1,000 คน เข้าร่วม กิจกรรมภายในงาน นอกจากจะมีการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆแล้ว ยังมีบริการตัดผม จากโรงเรียนเสริมสวยเสริมสยาม บริการนวด จากโรงเรียนสปาหัตถามณีกรอ่าวนาง ร้านกระบี่ติ่มซำ 

สาทิตการทำขนมโดนัทสอดไส้ มีบริการอาหาร เครื่องดื่ม ผลไม้ ไอศกรีม และการลงทะเบียนลุ้นรับของรางวัล ซึ่งได้รับการสนับสนุน จากคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สถานประกอบการท่องเที่ยว โรงแรม รีสอร์ท บริษัท ห้างร้าน ในเขตพื้นที่ตำบลไสไทย เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และแทนคำขอบคุณในความร่วมไม้ร่วมมือของพี่น้องประชาชน ในการร่วมดำเนินกิจกรรม “ไสไทยเกมส์ เกมแห่งมิตรภาพ ความอบอุ่น และรอยยิ้มของพี่น้องชาวตำบลไสไทยไ ในครั้งนี้ ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และในช่วงเย็นวันเดียวกัน ได้มีพิธีปิดการแข่งการแข่งขันกีฬาไสไทยเกมส์ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2562 มีการมอบถ้วยรางวัลแต่ละประเภทชนิดกีฬา โดยนายหราบ หง้าฝา นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ไสไทย เป็นประธานในพิธีปิดและมอบถ้วยรางวัล มีนายระวิ ชายกุล ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาประจำตำบลไสไทย กล่าวรายงานและเบิกตัวนักกีฬาขึ้นรับถ้วยรางวัล ดังนี้ - ประเภทฟุตบอล 11 คน ประชาชนชาย รางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม ได้รับถ้วยรางวัล ได้แก่ นายดำรง วรรณบวร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล จำนวน 1,000.-บาท ได้แก่ ทีม ม.5 อ่าวน้ำเมา และทีม ม.7 บ้านคลองหิน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับถ้วยรางวัลและเงินรางวัล จำนวน 1,500.- บาท ได้แก่ทีม ม.6 บ้านแหลมโพธิ์ รางวัลชนะเลิศ ได้รับถ้วยรางวัลและเงินรางวัล จำนวน 2,000.- บาท ได้แก่ทีม ม.3คลองจิหลาด - ประเภทฟุตบอลยุวชน 7 คนชาย (รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี) รางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม ได้รับถ้วยรางวัล ได้แก่ ทวีโชค คงความบริสุทธิ์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล จำนวน 500.- บาท ได้แก่ทีม หมู่ที่ 3 บ้านคลองจิหลาด และทีม หมู่ที่ 7 บ้านคลองหิน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับถ้วยรางวัลและเงินรางวัล จำนวน 1,000.-บาท ได้แก่ทีม หมู่ที่ 6 บ้านแหลมโพธิ์ รางวัลชนะเลิศ ได้รับถ้วยรางวัลและเงินรางวัล จำนวน 1,500.-บาท ได้แก่ทีม หมู่ที่ 2 บ้านหนองกก - ประเภทฟุตซอลชาย 5 คน (รุ่นอายุ 40 ปีขึ้นไป) รางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม ได้รับถ้วยรางวัล ได้แก่ นายเสกสรร จันทร์ประเทือง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล จำนวน 500.- บาท ได้แก่ทีม หมู่ที่ 3 บ้านคลองจิหลาด และทีม หมู่ที่ 7 บ้านคลองหิน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับถ้วยรางวัลและเงินรางวัล จำนวน 1,000.-บาท ได้แก่ทีม หมู่ที่ 6 บ้านแหลมโพธิ์ รางวัลชนะเลิศ ได้รับถ้วยรางวัลและเงินรางวัล จำนวน 1,500.-บาท ได้แก่ทีม หมู่ที่ 1 บ้านสวนพริก - ประเภทฟุตซอลชาย 5 คน (รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี) รางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม ได้รับถ้วยรางวัล ได้แก่ นายนราวิชญ์ อ่อนแก้ว รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล จำนวน 500.- บาท ได้แก่ทีม หมู่ที่ 6 บ้านแหลมโพธิ์ และทีม หมู่ที่ 5 บ้านอ่าวน้ำเมา รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับถ้วยรางวัลและเงินรางวัล จำนวน 1,000.-บาท


รางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม ได้รับถ้วยรางวัล ได้แก่ นายเสกสรร จันทร์ประเทือง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล จำนวน 500.- บาท ได้แก่ทีม หมู่ที่ 3 บ้านคลองจิหลาด และทีม หมู่ที่ 7 บ้านคลองหิน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับถ้วยรางวัลและเงินรางวัล จำนวน 1,000.-บาท ได้แก่ทีม หมู่ที่ 6 บ้านแหลมโพธิ์ รางวัลชนะเลิศ ได้รับถ้วยรางวัลและเงินรางวัล จำนวน 1,500.-บาท ได้แก่ทีม หมู่ที่ 1 บ้านสวนพริก - ประเภทฟุตซอลชาย 5 คน (รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี) รางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม ได้รับถ้วยรางวัล ได้แก่ นายนราวิชญ์ อ่อนแก้ว รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล จำนวน 500.- บาท ได้แก่ทีม หมู่ที่ 6 บ้านแหลมโพธิ์ และทีม หมู่ที่ 5 บ้านอ่าวน้ำเมา รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับถ้วยรางวัลและเงินรางวัล จำนวน 1,000.-บาท ได้แก่ทีม หมู่ที่ 4 บ้านไสไทย รางวัลชนะเลิศ ได้รับถ้วยรางวัลและเงินรางวัล จำนวน 1,500.-บาท ได้แก่ทีม หมู่ที่ 7 บ้านคลองหิน - ประเภทฟุตบอล 7 คน ประชาชนหญิง รางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม ได้รับถ้วยรางวัล ได้แก่ ภัสสรณ์ ละงู รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล จำนวน 500.- บาท ได้แก่ทีม หมู่ที่ 3 บ้านคลองจิหลาด และทีม หมู่ที่ 7 บ้านคลองหิน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับถ้วยรางวัลและเงินรางวัล จำนวน 1,000.-บาท ได้แก่ทีม หมู่ที่ 6 บ้านแหลมโพธิ์ รางวัลชนะเลิศ ได้รับถ้วยรางวัลและเงินรางวัล จำนวน 1,500.-บาท ได้แก่ทีม หมู่ที่ 2 บ้านหนองกก - ประเภทวอลเลย์บอลประชาชนชาย รางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม ได้รับถ้วยรางวัล ได้แก่ นายวินับ บุตรหมาน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล จำนวน 500.- บาท ได้แก่ทีม หมู่ที่ .2 บ้านหนองกก และทีม หมู่ที่ 7 บเนคลองหิน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับถ้วยรางวัลและเงินรางวัล จำนวน 1,000.-บาท ได้แก่ทีม หมู่ที่ 5 บ้านอ่าวน้ำเมา รางวัลชนะเลิศ ได้รับถ้วยรางวัลและเงินรางวัล จำนวน 1,500.-บาท ล ได้แก่ทีม หมู่ที่ 6 บ้านแหลมโพธิ์ - ประเภทวอลเลย์บอลประชาชนหญิง รางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม ได้รับถ้วยรางวัล ได้แก่ นางสาวธนญณภสสร์ น้ำใส รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล จำนวน 500.- บาท ได้แก่ทีม หมู่ที่ 2 บ้านหนองกก และทีม หมู่ที่ 3 บ้านคลองจิหลาด รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับถ้วยรางวัลและเงินรางวัล จำนวน 1,000.-บาท ได้แก่ทีม หมู่ที่ 5 บ้านอ่าวน้ำเมา รางวัลชนะเลิศ ได้รับถ้วยรางวัลและเงินรางวัล จำนวน 1,500.-บาท ได้แก่ทีม หมู่ที่ 7 บ้านคลองหิน - รางวัลชนะเลิศคะแนนรวมประเภทกีฬาสากล ได้รับรางวัลถ้วยเกียรติยศ ได้แก่ ทีม หมู่ที่ 7 บ้านคลองหิน - รางวัลกองเชียร์ยอดเยี่ยม ได้รับรางวัลถ้วยเกียรติยศ ได้แก่ทีม หมู่ที่ 7 บ้านคลองหิน และปิดท้ายด้วย

การจับฉลากมอบของรางวัลแก่ประชาชนในตำบลไสไทย ที่มาร่วมชมและเชียร์การแข่งขันกีฬา ไสไทยเกมส์ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2562 ในครั้งนี้ ซึ่งได้รับการสนับสนุน จากคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สถานประกอบการท่องเที่ยว โรงแรม รีสอร์ท บริษัท ห้างร้าน ในเขตพื้นที่ตำบลไสไทย เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และแทนคำขอบคุณในความร่วมไม้ร่วมมือของพี่น้องประชาชน ในการร่วมดำเนินกิจกรรม “ไสไทยเกมส์ เกมแห่งมิตรภาพ ความอบอุ่น และรอยยิ้มของพี่น้องชาวตำบลไสไทย” ในครั้งนี้ ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ซึ่งบรรยากาศ เป็นด้วยความสุข สนุกสนาน มิตรภาพ ความอบอุ่น และรอยยิ้มของพี่น้องชาวตำบลไสไทยอย่างแท้จริง


-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น