อบต.ไสไทย เปิดโครงการผู้สูงอายุไสไทยยิ้มครั้งที่ 10 ประจำปี 62 (คลิป)

อบต.ไสไทย เปิดโครงการผู้สูงอายุไสไทยยิ้มครั้งที่ 10 ประจำปี 62  
    วันที่ 10 เมษายน ๒๕62 นาย หราบ หง้าฝา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย เป็นประธานเปิดโครงการผู้สูงอายุไสไทยยิ้ม ครั้งที่ 10 ประจำปีงบประมาณ ๒๕62. โดยมี/ สมาชิกสภาองค์การ บริหารส่วนตำบลไสไทย ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองกระบี่ / ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไสไทย /
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุและคนพิการตำบลไสไทย กว่า 400 คน ร่วมในงาน
    นาย หราบ หง้าฝา ฯกล่าวว่ารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่เป็นประธาน ในพิธีเปิดงาน  โครงการผู้สูงอายุไสไทยยิ้ม  ครั้งที่ 10  ประจำปีงบประมาณ ๒๕ในครั้งนี้ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลไสไทย โดยได้ตระหนัก และเห็นความสำคัญของผู้สูงอายุ  จึงได้ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไสไทย  ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลไสไทย จึงได้จัดโครงการผู้สูงอายุไสไทยยิ้ม ขึ้นในวันนี้เพื่อเป็นการดูแลและส่งเสริมสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ
ครอบครัวและตัวผู้สูงอายุเอง ตลอดจนบทบาทสำคัญต่างๆ และตระหนักถึง
ความสำคัญ ที่จะทำให้การดูแลและเอื้ออาทรผู้สูงอายุ  มีคุณค่าอย่างแท้จริง

นายสวัสดิ์  ร่าหีม ประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลไสไทย

  ในปัจจุบันและอนาคต  ผู้สูงอายุ จะเป็นประชากรกลุ่มใหญ่ ของประเทศไทย  มากขึ้นทุกขณะ เนื่องจากความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์  และสาธารณสุข  ทำให้ประชากร      มีอายุขัยยืนยาวขึ้น /จำนวนผู้สูงอายุ  จึงเพิ่มมากขึ้นเป็นลำดับ ทำให้หลายประเทศในโลก รวมทั้งประเทศไทยด้วย มีความตื่นตัว  และเตรียมการ  เพื่อรองรับ และให้การดูแล ประชากรกลุ่มนี้มาก โครงการผู้สูงอายุไสไทยยิ้ม / จัดขึ้น เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ แก่ผู้สูงอายุในพื้นที่ / ให้มีความรู้ /ความเข้าใจ / เรื่องการดูแลสุขภาพที่ต่อไป
-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น