มัสยิดบ้านบาลูกา จัดกิจกรรมค่ายพักแรมคุณธรรม จริยธรรม ครั้งที่ 1

มัสยิดบ้านบาลูกา อำเภอสุไหงปาดี จัดกิจกรรมค่ายพักแรมคุณธรรม จริยธรรม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562
           ณ มัสยิดบ้านบาลูกา ตำบลริโก๋ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส นายเปายี เจ๊ะแว ปลัดอำเภอสุไหงปาดี  เป็นประธานในพิธิเปิดกิจกรรมค่ายพักแรมคุณธรรม จริยธรรม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 โดยมี  นายมัคตาร โซะโก ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 บ้านบาลูกา ร้อยโท เจริญ แก้วไทย ผู้บังคับกองร้อยทหารพราน 4811 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 นายปอตรี มะนอ อีหม่ามมัสยิดบ้านบาลูกา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงาน คณะทำงานอานักบาลูกา ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ผู้เข้าอบรม ตลอดจนพ่อแม่ พี่น้องอานักบาลูกา ให้การต้อนรับ

          กิจกรรมค่ายพักแรมคุณธรรม จริยธรรม เป็นกิจกรรมหนึ่งที่สามารถสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างกัน คณะทำงานอานักบาลูกาจึงได้จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น ในวันที่ 9-12 เมษายน 2562 รวม 4 วัน 3 คืน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจ มีทัศนะคติที่ถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลาม ตระหนักถึงความสำคัญการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข และห่างไกลยาเสพติด

          การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ คณะทำงานอานักบาลูกา ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากองค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋ ผู้นำท้องที่ ผู้นำศาสนา สำนักงานสถานศึกษาเอกชน โรงเรียนอิสลามอนุศาสน์ โรงเรียนบ้านกูวา โรงเรียนบ้านตะโละบูเก๊ะ กศน.ตำบลริโก๋ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลริโก๋ และผู้ที่เกี่ยวข้อง

ภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส
-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น