โรงเรียนด็อกเตอร์หนึ่งอินเตอร์แคร์กระบี่ประเทศไทย ลงนาม MOU กับ มหาวิทยาลัยในประเทศอินโดนีเซีย เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาของเยวชน สู่ระดับสากล

โรงเรียนด็อกเตอร์หนึ่งอินเตอร์แคร์กระบี่ประเทศไทย ลงนาม MOU กับ มหาวิทยาลัยในประเทศอินโดนีเซีย เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาของเยวชน
สู่ระดับสากล

วันที่ 5 มีนาคม 62 ที่ผ่านมา ณ โรงเรียนด็อกเตอร์หนึ่งอินเตอร์แคร์กระบี่ ได้มีการลงนาม MOU ระหว่าง
 ดร.พิชญ์สินี  ขาวล้วน ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนด็อกเตอร์หนึ่งอินเตอร์แคร์กระบี่ ประเทศไทย กับ  Dr. Sakti Alamsyah, M.Pd. Rector อธิการบดี มหาวิทยาลัยมูฮามาดิยะฮ์ Muhammadiyah University of Sukabumi  ประเทศอินโดนีเซีย และตัวแทนลงนามร่วมเป็นสักขีพยาน ประเทศละ 3 ท่าน ประกอบด้วย คือ 1. นายพยูร มาลา รองประธานคณะกรรมอิสลามประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช(Mr.Payoon  Mala)  2.พว. นริศรานันท์  คูณผลธนานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการ โรงพยาบาลกระบี่นครินทร์อินเตอร์เนชั่นแนล (Miss.Varisaranant  Koonpholthananont Chief Service  officer )  3.นายอัสนาวี มุคุระ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ ( Mr.Asanawee   Mukura Chairman of the Isalamic Committee of  Krabi Province ) และฝ่ายประเทศ  อินโดนีเซีย มี 3 ท่านคือ 1.Dr.Saprudin,M.Hum.Head of International Office UMMI 2.Mr.Takeem   Kundee  Advisor 3.M.Fajar Imami Firdaus Student From Indonesia  ซึ่งการลงนามบันทึกข้อตกลง MOUระหว่างประเทศไทยกับประเทศอินโดนีเซียในครั้งนี้  เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงแลกเปลี่ยน นักศึกษาด้านการพยาบาล และด้านการสนับสนุนการศึกษาระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่องต่อไปสู่อนาคต
โดยมีสถาบันระดับสากลดูแลและต่อยอด นักศึกษาในระดับมหาลัยที่สูงขึ้นตลอดจนผลิตบุคลากรคุณภาพ ที่ตรงกับตลาดด้านการพยาบาล ในอนาคต และสังคมผู้สูงอายุ และต่อยอดในด้านการทำงานและการมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของสังคมไทย และต่างประเทศ

ซึ่งการลงนาม MOU ในครั้งนี้เป็นการสร้างความเชื่อมั่นด้านการศึกษาให้กับ นักศึกษาของ โรงเรียนด็อกเตอร์หนึ่งอินเตอร์แคร์กระบี่  ให้ก้าวไปสู่สากล ในระดับอาเซียน และ เป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งสำหรับผู้ที่ด้อยโอกาส และขาดทุนทรัพย์ด้านการศึกษาต่อ
          ทั้งนี้โรงเรียนด็อกเตอร์หนึ่งอินเตอร์แคร์กระบี่จัดตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 21 ตุลาคม 2559 โดย ดร.พิชญ์สินี ขาวล้วน ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งจาก กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดกระบี่ ใบอนุญาตเลขที่ กบ.3/2560 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560  ปณิธานในการจัดตั้งโรงเรียนด็อกเตอร์
หนึ่งอินเตอร์แคร์กระบี่ เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่มีใจรักในงานบริการด้านการพยาบาล การแพทย์ ด้านสุขภาพได้มีงานทำมีรายได้ช่วยเหลือครอบครัวและสามารถหารายได้เพื่อส่งตนเองเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น ภายใต้ปรัชญา ทักษะวิชาการเข้ม เน้นคุณธรรม กิจกรรมเยี่ยม เตรียมความพร้อมสู่สากล  และเป็นสถาบันที่ผลิตบุคลากรทางการแพทย์ หลักสูตรการดูแลเด็กเล็กและการดูแลผู้สูงอายุ  Halal Nursing Program แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย 

เพื่อรองรับโรงพยาบาล และสถานประกอบการที่มีมุสลิมทั่วโลกมาใช้บริการด้านสุขภาพในโรงพยาบาลในประเทศไทย และประเทศในอาเซียน
ปัจจุบันประเทศไทยและประเทศต่างๆ กำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบในปี พ.ศ.2564 ที่จะมีผู้สูงอายุเกิน 20% ของจำนวนประชากรทั้งหมด จะสังเกตได้ว่าปัญหาด้านผู้สูงอายุจะเริ่มพบมากในประเทศที่กำลังพัฒนามากขึ้นเรื่อยๆ และที่สำคัญประเทศเหล่านั้น ยังไม่ได้มีการเตรียมความพร้อมในด้านการรองรับปัญหาเหล่านี้อย่างเต็มที่ ซึ่งประชากรในประเทศ มีอายุยืนยาวมากขึ้น ถือว่าหน่วยงานทางด้านสาธารณสุขประสบความสำเร็จ อีกทั้งเป็นผลของการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมอีกด้วย   อย่างไรก็ดีประเทศกำลังพัฒนา ถ้าเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุก็จะมีผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคมมากยิ่งขึ้น เพราะจำนวนผู้สูงอายุเพิ่ม ก่อนที่ฐานะทางเศรษฐกิจดี  ในขณะที่กลับกันประเทศที่พัฒนาแล้วฐานะทางเศรษฐกิจดี ก่อนค่อยมีการเพิ่มจำนวนของผู้สูงอายุ  ดังนั้น โรงพยาบาล หรือสถานประกอบการด้านสุขภาพจึงมีความต้องการ พนักงานผู้ช่วยการพยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์เพิ่มจำนวนมากขึ้นทุกปี ซึ่งทางโรงเรียนได้ประสานงานกับโรงพยาบาลเอกชนและสถานประกอบการด้านสุขภาพ มากกว่า 60 แห่งในประเทศไทย โดยเฉพาะ กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุในอนาคต  

ผู้สนใจรับทุนการศึกษา สามารถติดต่อสมัครเรียนได้ที่โรงเรียน
ด็อกเตอร์หนึ่งอินเตอร์แคร์กระบี่ เลขที่ 39,41 ถนนมหาราช ซอย 4
ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ โทร. 075-656132, 094-3148111,

084-7195599   ID Line : dr1mackrabi       
-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น