ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ.EGAT Learning Center จัดแสดงองค์ความรู้ด้านพลังงาน

       
ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ.EGAT Learning Center จัดแสดงองค์ความรู้ด้านพลังงานและประสบการณ์ด้านการผลิตไฟฟ้า เพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้ด้านพลังงานของประเทศไทยและของโลกตั้งแต่ อดีต ปัจจุบัน และในอนาคต เป็นมิติการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านพลังงานไฟฟ้าให้แก่สังคมไทย ปัจจุบันเปิดให้บริการเยี่ยมชมแล้วทั้งสิ้น 5 แห่ง ได้แก่ ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง ตั้งอยู่ที่อำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรี เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านอาคารอนุรักษ์พลังงานมาตรฐานระดับนานาชาติมุ่งหมายเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดคืนสู่สังคม ถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านการผลิตไฟฟ้าที่คำนึงถึงชุมชนและสิ่งแวดล้อมมากกว่า 50 ปี และเป็นภาพลักษณ์ของ กฟผ. ในการมุ่งสู่การเป็น Trust & Pride of the Nation พิพิธภัณฑ์ศูนย์ถ่านหินลิกไนต์ศึกษา (เหมืองแม่เมาะ) เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ตั้งอยู่ที่อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง จัดแสดงนิทรรศการพลังงานไฟฟ้าจากถ่านหิน กระบวนการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าแม่เมาะที่มีมาตรการในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และชุมชน อย่างใส่ใจ ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. เขื่อนศรีนครินทร์ (ราชานุรักษ์) ตั้งอยู่ที่อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี ผู้เยี่ยมชมจะได้สัมผัสกับระบบนิเวศและทรัพยากร 
     
รวมทั้งลักษณะภูมิประเทศของผืนป่าตะวันตกอันเป็นป่าธรรมชาติผืนใหญ่แห่งสุดท้ายของประเทศ การแสวงหาและใช้ประโยชน์จากแหล่งพลังงานธรรมชาติทดแทน เชื้อเพลิงพลังงานของโลกที่นับวันมีแต่จะหมดไป ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. จะนะ (พลังคิด) ตั้งอยู่ที่อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ใช้เทคนิคการนำเสนอภาพยนตร์ 4 มิติ ก่อนออกเดินทางไปสัมผัสประสบการณ์ด้วยตนเอง พบกับวิวัฒนาการของไฟฟ้า ตั้งแต่ยุคดึกดำบรรพ์ จนมีการก่อตั้งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ ที่อยู่ในการดูแลของ กฟผ. และศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ทับสะแก (พลังคิด ดี) ตั้งอยู่บริเวณโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 5 เมกะวัตต์ อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคิรีขันธ์ เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานไฟฟ้า โดยเฉพาะพลังงานหมุนเวียน รวมทั้งวิถีชีวิตชุมชนทับสะแก เพื่อสร้างแรงบันดาลใจเชิงบวก ผ่านการทดลองฝึกปฏิบัติและการมีส่วนร่วมของชุมชน จากแนวความคิด “คิดดี” โดยเริ่มต้นจากจุดเล็กๆ ทุกคนสามารถเปลี่ยนแปลงโลกให้ดีขึ้นได้
      ทั้งนี้ กฟผ. อยู่ระหว่างกำลังก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านพลังงาน พร้อมนำ Wind Hydrogen Hybrid ขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เข้าผลิตไฟฟ้าใช้งานภายศูนย์เรียนรู้ กฟผ. ลำตะคอง นอกจากนี้ กฟผ. กำลังศึกษาและดำเนินงานก่อสร้างอีก 2 แห่ง ได้แก่ ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ผาบ่อง จังหวัดแม่ฮ่องสอน และ ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่  ในอนาคตจะเปิดครบทั้ง 8 ศูนย์ ให้บริการประชาชนที่สนใจโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น