กฟผ. นำร่องโครงการโซลาร์เซลล์ลอยน้ำแห่งแรกบนเขื่อนสิรินธร ผสานพลังน้ำและแสงอาทิตย์ผลิตไฟฟ้าแบบไฮบริดใหญ่ที่สุดในโลก

กฟผ. นำร่องโครงการโซลาร์เซลล์ลอยน้ำแห่งแรกบนเขื่อนสิรินธร ผสานพลังน้ำและแสงอาทิตย์ผลิตไฟฟ้าแบบไฮบริดใหญ่ที่สุดในโลก

โลกของเราเดินมาสู่ยุคของการรักษ์โลก “พลังงานหมุนเวียน” จึงเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหาโลกร้อน แต่หลายๆ คนอาจไม่รู้ว่าพลังงานหมุนเวียนไม่เสถียรในการผลิตฟ้า จึงยังทำให้ไม่สามารถนำมาทดแทนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหลัก เช่น ก๊าซธรรมชาติ หรือถ่านหินได้ในปัจจุบัน ทำให้ต้องนำพลังงานหมุนเวียนมาใช้ร่วมกับพลังงานหลักในการผลิตไฟฟ้า เพื่อให้ระบบไฟฟ้ามีความมั่นคง เพียงพอกับความต้องการของประชาชน โดยระหว่างนั้น หน่วยงานผู้รับผิดชอบด้านพลังงานไฟฟ้าก็ต้องพัฒนาพลังงานหมุนเวียนให้มีเสถียรภาพควบคู่กันไปด้วย

หลายประเทศเริ่มน้ำโซลาร์เซลล์มาติดตั้งบนพื้นผิวน้ำ เพื่อลดการใช้พื้นที่ชุมชนและพื้นที่ป่า เช่นเดียวกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ที่ได้ริเริ่มโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อน กฟผ. หรือเรียกสั้นๆ ว่าโครงการโซลาร์เซลล์ลอยน้ำแบบไฮบริด (Hydro-floating Solar Hybrid) โดยนำร่องที่เขื่อนสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานีเป็นแห่งแรก มีขนาดกำลังผลิต 45 เมกะวัตต์ ซึ่งเป็นโครงการตามแผนพัฒนากำลังไฟฟ้าของประเทศ ปี พ.ศ. 2561-2580 (PDP2018) ถือเป็นโครงการโซลาร์เซลล์ลอยน้ำแบบไฮบริดที่ใหญ่ที่สุดในโลกอีกด้วย

โครงการโซลาร์เซลล์ลอยน้ำแบบไฮบริด เป็นการผสมผสานระหว่างพลังน้ำ (Hydro Energy) จากเขื่อนของ กฟผ. ที่มีการผลิตไฟฟ้าจำกัดเฉพาะบางฤดูกาล ร่วมกับพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Energy) ซึ่งเมื่อปริมาณน้ำในเขื่อนมากพอ เขื่อนจะผลิตไฟฟ้ารองรับความต้องการสูงสุดของระบบได้ แต่เมื่อปริมาณน้ำมีจำกัด โซลาร์เซลล์จะช่วยผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ในช่วงกลางวัน และนำพลังน้ำมาเสริมในช่วงความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงในเวลากลางคืน หรือสามารถเดินเครื่องผลิตไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องเพื่อเสริมความต้องการของระบบไฟฟ้า ระบบนี้ นอกจากจะช่วยเสริมความมั่นคงของระบบไฟฟ้า ยังช่วยให้การบริหารจัดการน้ำเกิดประสิทธิภาพสูงสุดได้

โครงการดังกล่าว มีจุดเด่นคือ 1) ราคาต่ำ เนื่องจากใช้โครงการระบบไฟฟ้าเดิมของ กฟผ. เช่น ระบบส่งไฟฟ้า และเป็นการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 2) เสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้า ลดความไม่แน่นอนของพลังงานหมุนเวียน ด้วยระบบ Integrated Renewable Firm Power System อีกทั้งในอนาคตยังสามารถนำระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage) มาใช้ร่วมกันเพื่อให้นะบบมีความเสถียรมากขึ้น อีกทั้งยังได้นำระบบการจัดการพลังงาน (Energy Management System: EMS) มาควบคุมการส่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าอีกด้วย และ 3) ไม่มีผลกระทบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม โดยติดตั้งทุ่นลอยน้ำชนิด HDPE (High Density Polyethylene) เป็นวัสดุแบบเดียวกับท่อประปา ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมและสัตว์น้ำ ทั้งยังติดตั้งบริเวณพื้นน้ำของเขื่อน กฟผ. จึงไม่กระทบกับพื้นที่การเกษตร และเส้นทางเดินเรือของชุมชน 

สำหรับโครงการนำร่องโซลาร์เซลล์ลอยน้ำแบบไฮบริดแห่งแรกที่เขื่อนสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี มีแผนจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ในเดือนธันวาคม 2563 อีกทั้ง กฟผ. ยังเตรียมดำเนินโครงการโซลาร์เซลล์ลอยน้ำแบบไฮบริดบริเวณเขื่อนอื่นๆ ของ กฟผ. อีกหลายแห่งอย่างต่อเนื่อง จะเห็นได้ว่า กฟผ. ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาพลังงานหมุนเวียน โดยปรับปรุงเทคโนโลยีเพื่อแก้ไขข้อจำกัด พร้อมสร้างเสถียรภาพให้พลังงานหมุนเวียนสามารถผลิตไฟฟ้าได้ทัดเทียมกับพลังงานหลัก ให้คนไทยมีไฟฟ้าใช้ได้อย่างมั่นคง เพียงพอตลอดไป
-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น