สนง.การศึกษาเอกชน อ.ระแงะ นำผู้บริหารโรงเรียนในพื้นที่ แสดงความขอบคุณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแห่งประเทศมาเลเซีย ร่วมพัฒนาภาษาอังกฤษ-มลายู ที่ประเทศมาเลเซีย

สำนักงานการศึกษาเอกชน อ.ระแงะ  นำผู้บริหารโรงเรียนในพื้นที่ แสดงความขอบคุณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแห่งประเทศมาเลเซีย ร่วมพัฒนาภาษาอังกฤษ-มลายู ที่ประเทศมาเลเซีย

 นายอามีน กะดะแซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชน จังหวัดนราธิวาส ได้มอบหมายให้นางวรรณา บินอาสัน ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชน อ.ระแงะ จ.นราธิวาส นำผู้บริหารโรงเรียนประทีปวิทยา อ.ระแงะ จ.นราธิวาส เข้าร่วมประชุมรับฟังนโยบายการศึกษาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแห่งประเทศมาเลเซีย Dr.Maszlee bin Malik (ดร.มัซลี บินมาลิก) พร้อมทั้งได้แสดงความขอบคุณต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแห่งประเทศมาเลเซีย ที่เปิดโอกาสให้ Institut pendidikkan Guru,Kampus Kotabaru Kelantan (สถาบันการพัฒนาครู รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย) ได้ทำบันทึกข้อตกลงในการพัฒนาภาษาอังกฤษและภาษามลายู ร่วมกับโรงเรียนเอกชนในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชน อ.ระแงะ จ.นราธิวาส

 ด้าน นางวรรณา บินอาสัน ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชน อ.ระแงะ กล่าวว่า การที่คณะผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในพื้นที่ อ.ระแงะ ได้เดินทางมาแสดงความขอบคุณต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแห่งประเทศมาเลเซียในครั้งนี้ ถือเป็นนิมิตรหมายที่ดีที่ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแห่งประเทศมาเลเซียได้เปิดโอกาสให้คระผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนเอกชนในพื้นที่ อ.ระแงะ ได้มีการพัฒนาด้านภาษาอังกฤษและภาษามลายูให้มีความก้าวหน้าไปอีกขึ้นหนึ่ง ซึ่งมีความจำเป็นต่อการพัฒนาการศึกษาในบ้านเราเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการตอนรับ AEC และยกระดับการศึกษาในโรงเรียนเอกชนให้มีความชำนาญด้านภาษาให้มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง.

ภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส
-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น