ผู้ว่ากระบี่ตรวจพื้นที่ปรับภูมิทัศน์และเส้นทางพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งต้นน้ำศักดิ์สิทธิ์วังเทวดาอุทยานเขาพนมเบญจา

ผู้ว่ากระบี่ตรวจพื้นที่ปรับภูมิทัศน์และเส้นทางพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งต้นน้ำศักดิ์สิทธิ์วังเทวดาอุทยานเขาพนมเบญจา
26/03/62
  ณ   อุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจา   น้ำตกห้วยโต้  สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม ตั้งอยู่ หมู่ที่ 4 บ้านห้วยโต้ ตำบลทับปริก อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่   พันตำรวจโท หม่อมหลวง กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยนายสมโภช  โชติชูช่วง  รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ และคณะ ลงพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจา   บริเวณน้ำตกห้วยโต้   โดยมีนายเนรมิต  สงแสง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจา  และเจ้าหน้าที่อุทยานให้การต้อนรับ  โดยวันนี้ได้สำรวจพื้นที่เพื่อเร่งปรับภูมิทัศน์และเส้นทางพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งต้นน้ำศักดิ์สิทธิ์ ของจังหวัดกระบี่    ชั้นที่   5   ของน้ำตกห้วยโต้  ณ วังเทวดา  ทำพิธีทางศาสนาพรหมณ์และทางศาสนาพุทธพระสงฆ์  พร้อมสำรวจเส้นทางขึ้นไปตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์ ซึ่งมีความลาดชัน   โดยอุทยานแห่งชาติน้ำตกห้วยโต้ได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่เข้าปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพพื้นที่ทั้งทำความสะอาดในแอ่งน้ำหรือวังต่างๆของน้ำตกห้วยโต้ เพื่อให้เกิดความพร้อมให้สวยงามสมพระเกียรติกับพิธีศักดิ์สิทธิ์ ดังกล่าว ก่อนที่จะเริ่มพิธีจริง  ในวันที่  6  เมษายน  2562  นี้  
แหล่งต้นน้ำศักดิ์สิทธิ์ ของจังหวัดกระบี่  ณ วังเทวดา ไหลลงมา จากเทือกเขาพนมเบญจา ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของน้ำตกห้วยโต้ หมู่ที่ 4 ตำบลทับปริกอำเภอเมืองกระบี่ที่มีความสูง 11 ชั้น แต่ละชั้นมีแอ่งน้ำ เรียกว่าวัง ทั้งหมดมี 5 วัง วังเทวดาเป็นหนึ่งใน 5 วัง ที่ชาวบ้านถือว่าเป็นแอ่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ จังหวัดกระบี่ ทั้งนี้วังเทวดามีประวัติความเป็นมาในความเชื่อของชาวบ้านว่า หากผู้ใดต้องการจะเห็นเทวดา หรือ งูใหญ่ ให้นำหมาก พลู ธูปเทียน ดอกไม้สักการะต้นไม้ใหญ่ ของวังแห่งนี้ แล้วอธิฐานขอดูเทวดาก็จะปรากฏ ขึ้นมาให้เห็น โดยเมื่อปี2530 ก็ได้นำน้ำจากสถานที่ดังกล่าวไปประกอบพิธีบวงศรวงตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในวโรกาสงานเฉลิมพระชนพรรษาครบ 5 รอบ และ ปี 2542 ครบ 6 รอบของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาอย่างต่อเนื่อง    โดยพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ จะมีขึ้นพร้อมกันทุกแห่งในวันที่ 6 เมษายน 2562 และจะมีพิธีเสกน้ำที่วัดในแต่ละพื้นที่ ในวันที่ 9 เมษายน จากนั้นจะนำน้ำทั้งหมดจากทุกแห่งไปเข้าสู่พิธีอภิเษก เพื่อเสกน้ำรวมกัน ในวันที่ 18 เมษายน ที่วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร และจะอัญเชิญน้ำที่ประกอบพิธีแล้ว ไปยังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในวันที่ 19 เมษายน  2562...
กระบี่//ณัฏฐพงษ์ ศรีปล้อง รายงาน
-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น