เจ้าหน้าที่ รปภ.เข้มแจกบัตรเลือกตั้ง ส.ส.ที่นราฯ (คลิป)

เจ้าหน้าที่ รปภ.เข้มแจกบัตรเลือกตั้ง ส.ส.ที่นรา

วันที่23มี.ค.62 สำหรับความเคลื่อนไหวเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้ง สส. แบบแบ่งเขตทั่วประเทศ ซึ่งจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 24 มี.ค. 62 ที่จะถึงนี้ จากพื้นที่ จ.นราธิวาส แจ้งว่า   ภายหลังจากที่ทาง กกต.จ.นราธิวาส ได้ลำเลียงบัตรลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง สส.แบบแบ่งเขต และอุปกรณ์ต่างๆ ส่งไปยังเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ทั้ง 13 อำเภอ ของ จ.นราธิวาส ซึ่งมีจำนวนหน่วยเลือกตั้งทั้งสิ้น 927 หน่วย ใน 4 เขต เพื่อให้ผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง จำนวนทั้งสิ้น 550,692 คน ได้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นที่เรียบร้อยก่อนหน้านี้แล้ว

ที่อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล3 อ.เมือง จ.นราธิวาส นายยะห์ยา ปะนาฆอ นายอำเภอเมืองนราธิวาส พร้อมดูแลความเรียบร้อยการแจกบัตรลงคะแนน ซึ่งอยู่ในพื้นที่เขตการเลือกตั้งที่ 1ซึ่งมี2อำเภอได้แก่ อำเภอเมืองและ อำเภอตากใบ สำหรับอำเภอเมืองมีผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในครั้งนี้ จำนวน 86,867 คน และมีหน่วยเลือกตั้งทั้งสิ้น  131 หน่วยเลือกตั้ง

โดยการแจกบัตรลงคะแนนเสียงและอุปกรณ์ต่างๆในวันนี้ ตั้งแต่ช่วงเช้าเวลา 09.00 น. เป็นต้นไปได้มีเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยในพื้นที่ทั้ง 131 หน่วย ได้ทยอยเดินทางมาตรวจนับบัตรลงคะแนนเสียงเลือกตั้งและอุปกรณ์ต่างๆ ให้ครบตามจำนวนของแต่ละหน่วยที่จะต้องใช้ โดยมี ตำรวจตระเวนชายแดน เจ้าหน้าที่กองร้อยอาสารักษาดินแดน มาให้การรักษาความปลอดภัย

แต่ถึงอย่างไรก็ตามการรักษาความปลอดภัยในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการอำนวยความสะดวกเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยแล้ว ยังเป็นการแสดงออกถึงความโปร่งใสของการเลือกตั้ง ส.ส. ในครั้งนี้ และรวมไปถึงเป็นการสกัดกั้นมือที่ 3 เพื่อสร้างสถานการณ์ร้ายให้เกิดขึ้นด้วย

ภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส
-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น