นายอำเภอสุไหงปาดี นำเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานเดินรณรงค์เลือกตั้งโค้งสุดท้าย(คลิป)

นายอำเภอสุไหงปาดี นำเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานเดินรณรงค์เลือกตั้งโค้งสุดท้าย

          ณ ลานหน้าที่ว่าการอำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส นายรุ่งเรือง ธิมาบุตร นายอำเภอสุไหงปาดี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการเดินรณรงค์เชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยมี เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงาน ประชาชน อสม. และนักเรียน ร่วมเดินรณรงค์ในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

           ตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) เป็นการเลือกตั้ง และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้กำหนดวันเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 17.00 น.พร้อมทั้งได้ตั้งเป้าหมายในการเลือกตั้ง ให้เป็นการเลือกตั้งที่มีคุณภาพ มีผู้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งมากที่สุด ประกอบกับการเลือกตั้งครั้งนี้มีความสำคัญต่อประชาชนคนไทยทุกคน เนื่องจากเป็นการมอบอำนาจอธิปไตยให้กับผู้แทนแต่ละพื้นที่ไปทำหน้าที่ในการบริหาร ปกครองบ้านเมือง

           ที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือการเลือกตั้งครั้งนี้มีความแตกต่างไปจากการเลือกตั้งทุกครั้งที่ผ่านมา ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะได้รับบัตรเลือกตั้งเพียงใบเดียว กากบาทเลือกได้เพียงหมายเลขเดียว แต่ได้ถึง 3 อย่าง คือได้ ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง , ได้ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ   และได้นายกรัฐมนตรี เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจและให้ประชาชนเห็นความสำคัญในการเลือกตั้ง ส.ส.ที่จะมีขึ้นในวันที่ 24 มีนาคม 2562 ที่จะถึงนี้

           ทั้งนี้ นายรุ่งเรือง ธิมาบุตร นายอำเภอสุไหงปาดี  จึงได้จัดให้มีกิจกรรมการเดินรณรงค์เชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในครั้งนี้ขึ้น โดยได้จัดรูปแบบเป็นขบวนเดินรณรงค์ เริ่มขบวนจากหน้าที่ว่าการอำเภอสุไหงปาดี เดินไปตามถนนเคาะประตูบ้านตามซอกซอยต่างๆ ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลปะลุรู มาสิ้นสุดที่หน้าที่ว่าการอำเภอสุไหงปาดีอีกครั้ง ระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร หากประชาชนคนใดไม่มีเอกสารสิทธิหรือบัตรประชาชนหายให้มาติดต่อที่ว่าการอำเภอสุไหงปาดี ทุกวันในเวลาราชการไม่เว้นวันหยุด           

ภาพ/ข่าว ชาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส
-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น