กฟผ.ร่วมกิจกรรม"ท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์ มหัศจรรย์เมืองสามอ่าว และงานกาชาด ประจำปี ๒๕๖๒"

วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒
  นายประยูร ขาวซัง หัวหน้ากองการผลิตโรงไฟฟ้าสุราษฎร์ธานี (กผสต-ฟ.) พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าสุราษฎร์ธานี โรงไฟฟ้าทับสะแก และลูกจ้าง กฟผ. (ฐานโรงไฟฟ้าทับสะแก)  จำนวน ๓๕ คน เข้าร่วมกิจกรรม ขบวนแห่งาน"ท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์ มหัศจรรย์เมืองสามอ่าว และงานกาชาด ประจำปี ๒๕๖๒"
 ณ บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ และบริเวณชายทะเลอ่าวประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โดย กผสต-ฟ. ได้ร่วมจัดรถยนต์ประดับตกแต่งจัดแสดงเกี่ยวกับ "ทับสะแก เมืองพลังงาน" เข้าร่วมกิจกรรมขบวนแห่มหัศจรรย์ เมืองสามอ่าวฯ  ในนามของ กฟผ. ร่วมกับ อำเภอทับสะแก
  อนึ่งเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว และเพื่อให้ประชาชนทั่วไป ได้รับทราบถึงแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับพลังงานสะอาด พลังงานหมุนเวียน ที่นำมาใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า สำหรับบ้านเรือนที่อยู่อาศัย ในปัจจุบันและอนาคตสืบต่อไป..
-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น