ผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าสุราษฎ์ธานีร่วมใจใช้ปิ่นโตใส่อาหารแทนการใช้ถุงพลาสติก


ผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าสุราษฎ์ธานีร่วมใจใช้ปิ่นโตใส่อาหารแทนการใช้ถุงพลาสติก
นายประยูร ขาวซัง  หัวหน้ากองการผลิตโรงไฟฟ้าสุราษฎร์ธานี (กผสต-ฟ. ) โรงไฟฟ้าภาคใต้ (อฟภ.)  เปิดเผยว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้รณรงค์ให้ผู้ปฏิบัติงานและลูกจ้างของโรงไฟฟ้าสุราษฎ์ธานีทุกคนร่วมใจกันใช้ปิ่นโตใส่อาหารมารับประทานที่ทำงานและไปร่วมพิธีทำบุญกับหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ทั้งภาครัฐภาคเอกชนและชุมชนแทนการใช้ถุงพลาสติก เพื่อร่วมกันรวมพลังรักษาวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมที่ประชาชนชาวภาคใต้ส่วนใหญ่ใช้ปิ่นโตบรรจุอาหารและถือเป็นประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นในพื้นที่ภาคใต้ ซึ่งสืบทอดต่อเนื่องกันมาเป็นเวลายาวนาน
 ปัจจุบันจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้คัดเลือกให้ผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าสุราษฎ์ธานีเป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้ปิ่นโตใส่อาหารแทนการใช้ถุงพลาสติก ซึ่งผู้ปฏิบัติงานทุกคนถือปฏิบัติ และทุกวันทำงานผู้ปฏิบัติงานและลูกจ้างทุกคนจะนำปิ่นใส่อาหารมารับประทานกลางวันร่วมกัน หรือในวันที่ชุมชนมีกิจกรรม โรงไฟฟ้าสุราษฎ์ธานี ก็จะจัดอาหารใส่ปิ่นโตไปร่วมกิจกรรม และในวันที่โรงไฟฟ้ามีกิจกรรมทำบุญหรือในโอกาสครบรอบพิธีเปิดโรงไฟฟ้า ประชาชน ชุมชนและหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ ก็จะนำปิ่นโตมาร่วมกิจกรรมกว่า 100  ปิ่นโต  และอยากจะรณรงค์ให้ผู้ปฎิบัติงาน กฟผ. ทั่วประเทศร่วมกันนำปิ่นโตมาใส่อาหารรับประทานกัน เพื่อร่วมใจกันลดการใช้ถุงพลาสติกซึ่งโดยเฉลี่ยใช้กันประมาณ 5 ใบต่อวันต่อคน และเป็นส่วนสำคัญในการช่วยประเทศลดโลกร้อนด้วย
-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น