ผวจ.กระบี่ ออกมาใช้เสียงแต่เช้าเข้าแถวยาวไม่แซงคิว ในเลขประจำตัวผู้มีสิทธิ์ 815 พร้อมเชิญชวนให้ ปชช.ออกมาใช้สิทธิ(คลิป)

 ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ออกมาใช้เสียง เข้าแถวยาวไม่แซงคิว.  ในเลขประจำตัวผู้มีสิทธิ์ 815  เขตเลือกตั้งที่ 1 หน่วยเลือกตั้งที่ 10 โรงเรียน อุตรกิจ 
 . เมื่อเวลา 08.30 น.(วันนี้) 24 มีนาคม 62 พันตำรวจโท หม่อมหลวง กิติบดี ประวิตรผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เดินทางมาใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขตเขตเลือกตั้งที่ 1 หน่วยที่ 10 ที่โรงเรียนอุตรกิจ . โดยมีนางสาวนิตยาภร. ฉันทศาสตร์พงศ์ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกระบี่ พันเอกชัยพิพัฒน ์รันสูงเนินรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกระบี่ได้มาตรวจเยี่ยมหน่วยลงคะแนนเสียงเลือกตั้งก่อนการเปิดหีบในเวลา 08.00  น  ทั้งนี้บรรยกาศเป็นไปอย่างคึกคักมีผู้มีสิทธิ์ มาก่อนเวลาจำนวนหนึ่ง และได้ทยอยเข้ามาอย่างต่อเนื่อง โดยหน่วยเลือกตั้งที่ 10 นี้มีจำนวนผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งจำนวน 815 คน โดย พันตำรวจโท หม่อมหลวงกิติบด ีประวิตรผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ได้เดินทางมายังหน่วยเลือกตั้งดังกล่าวและทำการลงคะแนนเลือกตั้งในอันดับเลขที่ประจำตัว 815 บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคัก ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ยังเชิญชวนให้ประชาชนชาวจังหวัดกระบี่ออกมาใช้สิทธิเพื่อจะได้เลือกคนดีมาพัฒนาจังหวัดต่อไปในอนาคต
      ด้าน นางนิตยาภร ฉันทศาสตร์พงศ์ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกระบี่กล่าวว่า จังหวัดกระบี่ ที่ มีหน่วย เลือกตั้ง จำนวนผู้มีสิทธิ์ลงคะแนน จำนวนเกินกว่า 1000 คนขึ้นไป มีจำนวน 3 หน่วย เลือกตั้ง คือมีอำเภอเมืองจำนวน 2 หน่วยเลือกตั้งคือ หน่วยเลือกตั้งที่ 11 ตำบลทับปริกและหน่วยเลือกตั้งที่ 14 ตำบลไสไทย และในพื้นที่อำเภอปลายพระยา มีจำนวน 1 หน่วยคือหน่วยเลือกตั้งที่ 3 ตำบลปลายพระยาอำเภอปลายพระยา 
     และมีการยุบหน่วยเลือกตั้งในตำบลปลายพระยา  อ.ปลายพระยาจาก 2 หน่วยเลือกตั้งเหลือเพียง 1 หน่วยเลือกตั้งคือหน่วยเลือกตั้งที่ 8 ไปยุบรวมกับหน่วยเลือกตั้งที่ 7   ทำให้ อำเภอปลายพระยา จากจำนวน 49 หน่วยเลือกตั้งเหลือ 48 หน่วยเลือกตั้ง เนื่องจากจำนวนไม่ถึงเกณฑ์    จึงทำให้หน่วยการเลือกตั้ง ของจังหวัดกระบี่จำนวน 575 หน่วย เลือกตั้ง คงเหลือ 574 หน่วยเลือกตั้ง
-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น