ถึงเวลาฟื้นฟู กรมประมงประกาศปิดอ่าวอันดามัน 3 เดือน

ถึงเวลาฟื้นฟู กรมประมงประกาศปิดอ่าวอันดามัน 3 เดือนเริ่ม 1 เมษายน 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2562 ครอบคลุมพื้นที่ 4 จังหวัด หวังทรัพยากรสัตว์น้ำกลับมาอุดมสมบูรณ์

    เวลา 10.30 นที่ 28 มีนาคม 2562 ที่บริเวณท่าเทียบเรือศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 3 กระบี่ ตำบลไสไทยอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ กรมประมงได้จัดพิธีประกาศใช้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ ในฤดูสัตว์น้ำมีไข่วางไข่เลี้ยงตัวอ่อนฝั่งทะเลอันดามันประจำปี 2562 โดยมีนายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานในพิธี พร้อม ได้ ประกาศปิดอ่าว
    โดยมี นายอรุณชัยพุทธเจริญ รองอธิบดีกรมประมงกล่าวรายงาน ทั้งนี้ มีผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ประมงจังหวัดกระบี่ ข้าราชการ ของกรมประมงในพื้นที่และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง สมาคมชาวประมงจังหวัดกระบี่ ตลอดจนชาวประมงในพื้นที่ จังหวัดกระบี่   พังงาภูเก็ต  รวมจำนวน กว่า 500 คนเข้าร่วม
      การประกาศปิดอ่าว เป็นมาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำในฤดูสัตว์น้ำมีไข่วางไข่เลี้ยงตัวอ่อน ของกรมประมง ที่จะดำเนินการในระยะเวลา 3 เดือนโดยเริ่มตั้งแต่ วันที่ 1 เมษายนถึง 30 มิถุนายน 2562 ครอบคลุมพื้นที่ 4 จังหวัดคือภูเก็ตพังงา ตรังและกระบี่ ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด 4696 ตารางกิโลเมตร.  เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูสัตว์น้ำให้เกิดการสมดุลทางธรรมชาติรักษาระบบนิเวศไว้อย่างยั่งยืน โดยกำหนดให้มีการปิดพื้นที่บางส่วนเท่านั้น ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตพังงากระบี่และตรังรวมเนื้อที่ 4696 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 2.3 ล้านไร่ ตามพื้นที่เส้นล้อมรอบ ตั้งแต่ปลายแหลมพันวาอำเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตถึงปลายแหลมหยงสตาร์อำเภอปะเหลียนจังหวัดตรัง ปลายแหลมหัวล้านของเกาะยาวใหญ่ด้านทิศใต้จังหวัดพังงา ตัดตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเกาะบิดะนอกจังหวัดกระบี่ ตัดตรงไปยังทิศตะวันออกเฉียงใต้ ด้านทิศใต้ปลายแหลมเกาะลันตาใหญ่จังหวัดกระบี่ ตัดตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ด้านทิศใต้ปลายแหลมเกาะลิบงจังหวัดตรัง ตัดตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ หัวแหลมด้านทิศใต้ทางทิศตะวันตกของเกาะสุกรจังหวัดตรัง ตัดตรงไปแหลมเกาะสุกรด้านทิศตะวันออก ปลายแหลมหยงสตาร์อำเภอปะเหลียนจังหวัดตรัง ซึ่งเป็นจุดสิ้นสุด กำหนดห้วงระยะเวลา 3 เดือนดังกล่าวห้ามทำการประมงด้วยเครื่องมือประมงประสิทธิภาพสูงเป็นบางชนิดและขนาดสำหรับเครื่องมือประมงเพื่อการยังชีพและเครื่องมือประมงประสิทธิภาพต่ำยังคงสามารถทำการประมงได้ ซึ่งมาตรการดังกล่าวจะส่งผลกระทบกับชาวประมงน้อยที่สุดในการประกอบอาชีพ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ทรัพยากรสัตว์น้ำ ได้มีโอกาสฟื้นฟูกลับมาอุดมสมบูรณ์และเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำและระบบนิเวศให้มีความยั่งยืน สืบไป สำหรับการปิดอ่าวฝั่งอันดามันนั้นได้กำหนดเครื่องมือทำการประมงบางชนิดเท่านั้น ที่ทำการประมงได้ตามประกาศกรมประมง ในเรื่องกำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำมีไข่วางไข่ เลี้ยงตัวอ่อนในที่จับสัตว์น้ำบางส่วน ของจังหวัดภูเก็ตพังงากระบี่และตรัง 2561
-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น