เจ้าหน้าที่ชุดควบคุมไฟป่า ซึ่งมีเนื้อที่กว่า 3,000 ไร่ ใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านสกัดไฟลามพรุ

เจ้าหน้าที่ชุดควบคุมไฟป่ายังคงฉีดน้ำหล่อเลี้ยงรักษาพื้นที่ไม่ให้ลามไปยังเขตอนุรักษ์ป่า ซึ่งมีเนื้อที่กว่า 3,000 ไร่ ใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านสกัดไฟลามพรุ

             จากเหตุการณ์เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562 เวลาประมาณ 13.35 น. เกิดเหตุไฟไหม้ป่าพรุบาเจาะ ในพื้นที่เขตรอยต่อ 3 อำเภอ 3 ตำบล 6 หมู่บ้าน ประกอบด้วย หมู่ที่ 3 ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส หมู่ที่ 6 ตำบลบาเระใต้ อำเภอบาเจาะ และหมู่ที่ 2,4,6 ตำบลลูโบะบือซา อำเภอยี่งอ จ.นราธิวาส ได้รับความเสียหายอย่างน้อย 15 ไร่ โดยเจ้าหน้าที่ป้องกันสาธารณภัย จ.นราธิวาส อบต.อส.อพปร ชรบ ชาวบ้าน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จำนวนกว่า 50 คน กระจายกำลังบูรณาการและใช้รถดับเพลิงและเครื่องฉีดน้ำฉีดน้ำดับไฟ พร้อมนำเครื่องสูบน้ำหาบหาม โดยมีเจ้าหน้าที่ระดมสูบน้ำดับเพลิงโดยรอบและฉีดน้ำให้ชุ่มชื้นเพื่อป้องกันการลุกไหม้ เนื่องจากพื้นที่ไฟไหม้ รถดับเพลิงไม่สามารถเข้าถึงในจุดที่มีไฟไหม้อยู่ใต้ดิน ขณะนี้สถานการณ์ไฟยังคุกรุ่นแต่ยังไม่ลุกลาม ซึ่งป้องกันไม้ให้ลุกลามเข้าโซนหมู่บ้านของประชาชน ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง
โดยล่าสุด เจ้าหน้าที่ใช้ภูมิปัญญาชาวบ้าน ใช้จอบขุดหลุมพร้อมใช้ไม้แหลงเจาะรูใช้เครื่องฉีดน้ำใส่น้ำให้เต็มเพื่อให้น้ำค่อยๆซึมลงใต้ดินรักษาความชื้น และป้องกันการไหม้ใต้ดินได้เพื่อป้องกันไม่ให้ไฟไหม้ใต้ดินลามถึงพื้นที่ป่าสงวน ซึ่งมีพื้นที่กว่า 3,000 ไร่ และมีพื้นที่ติดกับพื้นที่ป่าพรุที่กำลังไหม้อยู่ในขณะนี้ ซึ่งได้รับความเสียหายไปแล้วกว่า 15 ไร่ แต่เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมไฟให้อยู่ในจำกัดได้แล้ว
อย่างไรก็ตาม ทั่วทุกพื้นที่ที่สามารถควบคุมได้นั้น ยังคงมีควันไฟคุกกรุ่นอยู่ใต้ดินพุ่งออกมาอย่างต่อเนื่อง โดยคาดว่าไฟยังคงไหม้ใต้ดินที่ยังมอดไม่หมด โดยที่มีเจ้าหน้าที่สลับกันเฝ้าอยู่ตลอด 24 ชั่วโมง เพราะหากมีลมแรงไฟอาจจะติดขึ้นมาอีกครั้งได้.                                 

ภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส
-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น