กรมประมง เตรียมปิดอ่าวฝั่งอันดามัน 3 เดือน ในฤดูปลามีไข่ วางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน เริ่ม 1 เม.ย. 62 นี้


นายแสน ศรีงาม ประมงจังหวัดกระบี่ เปิดเผยว่า กรมประมงเตรียมปิดอ่าวฝั่งอันดามันประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2562 ในพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่ และตรัง 

ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ 4,696 ตารางกิโลเมตร โดยห้ามใช้เครื่องมือทำการประมงบางชนิดทำการประมงในพื้นที่ดังกล่าว ในฤดูปลามีไข่ วางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน เพื่อคุ้มครองพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำ และสัตว์น้ำวัยอ่อน ทำให้สัตว์น้ำได้มีโอกาสแพร่ขยายพันธุ์ ตลอดจนเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลให้มีอยู่อย่างยั่งยืนอีกด้วย

สำหรับการประกาศใช้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำในฤดูสัตว์น้ำมีไข่ วางไข่ เลี้ยงตัวในวัยอ่อนฝั่งทะเลอันดามันนั้น กรมประมงได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2528 จนกรมประมงยังคงใช้มาตรการจาก “ประกาศกำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำมีไข่ วางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน ในที่จับสัตว์น้ำบางส่วนของจังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่ และตรัง พ.ศ. 2561” เหมือนเช่นปีที่แล้ว เนื่องจากกรมประมงได้ทำการสำรวจผลการจับสัตว์น้ำในพื้นที่ดังกล่าวโดยเรือสำรวจประมง ซึ่งพบว่ามีปริมาณการจับสัตว์น้ำมากขึ้น


โดยมีนายลักษณ์. วจนานวัช. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิด เวลา. 09.00 น .กำหนดจัดพิธีประกาศปิดพื้นที่ทางทะเลฝั่งอันดามันในวันที่ 28 มีนาคม 2562 ณ ท่าเทียบเรือ ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 3 (กระบี่) ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

จึงขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปและชาวประมงในพื้นที่ ร่วมพิธีและเชิญพี่น้องชาวประมงร่วมกิจกรรมพร้อมขอความความร่วมมือปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อทรัพยากรสัตว์น้ำมีใช้อย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต
-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น