กระบี่เปิดฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกู้ภัย"รุ่นที่ 2

กระบี่เปิดฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกู้ภัย"รุ่นที่  2

  ณ    ห้องประชุมเกาะกลาง   โรงแรมมาริไทม์  ปาร์ค  แอนด์ สปารีสอร์ท     นายสมควร ขันเงิน  รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่  ประธานเปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกู้ภัยรุ่นที่  2  โดยมี  นายไพศาลขุนศรี ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่ และ นายภิญโญ  ธารางกูล รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ โดยมีเครือข่ายอาสาสมัครกู้ชีพที่ผ่านการฝึกอบรมเป็นบุคลากรทางการเเเพทย์หรือEMT-B จำนวน 60 คนร่วมฝึกทบทวนกิจกรรม

    นายไพศาล  ขุนศรี   ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่กล่าวว่าจังหวัดกระบี่ โดย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกู้ภัยประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 2 รุ่นสำหรับการฝึกอบรมในครั้งนี้เป็นรุ่นที่ 2 กลุ่มเป้าหมายที่   เข้ารับการฝึกอบรมเป็นเครือข่ายอาสาสมัครกู้ชีพกู้ภัยในพื้นที่จังหวัดกระบี่จำนวน 60 คนระยะเวลาในการฝึกอบรมจำนวน 3 วัน 2 คืนระหว่างวันที่ 11-13    มีนาคม  2562   เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพอาสาสมัครกู้ชีพกู้ภัยในพื้นที่จังหวัดกระบี่ให้มีความพร้อมในการเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นพร้อมสำหรับเหตุการณ์ภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นและเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างอาสาสมัครกู้ชีพกู้ภัยด้วยกันโดยได้รับความร่วมมือจากวิทยากรจากวิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยวิทยาเขตภูเก็ต   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่   สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้มีทักษะในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถนำแนวทางการช่วยเหลือประชาชนและนักท่องเที่ยวเพื่อสร้างความปลอดภัยและสนับสนุนการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดกระบี่ให้มีความเข้มแข็งและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวในโอกาสต่อไป ซึ่งดำเนินการภายใต้ 5 กิจกรรมหลักตามโครงการแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อสร้างความปลอดภัย และความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว

-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น