สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ คว้า 2 รางวัลชมเชย ยอดเยี่ยมในงาน “2019 Women’s Sport Festival "

สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ คว้า 2 รางวัลชมเชย
ยอดเยี่ยม จากการเข้าร่วม แข่งขันกีฬา และการแสดงการออกกำลังกายกลางแจ้ง ในงาน
 “2019 Women’s Sport Festival " ที่ เขตบริหารพิเศษมาเก๊า

ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบหมายให้
นางรชตภร โตดิลกเวชช์  ประธานคณะกรรมการบริหาร สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ และนางพวงทอง อานันทนะสุวงศ์  รองประธานฝ่ายต่างประเทศ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ เป็นประธานร่วม นำ
คณะกรรมการจากสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯรวม 12 คน เข้าร่วมมหกรรมการออกกำลังกายของสตรีอาเซียนและ ร่วมงานสัมมนาวิชาการด้านนวัตกรรมการดูแลรักษาสุขภาพของสตรี ในกลุ่มวัยสูงอายุ ซึ่งเน้นด้านโภชนาการควบคู่กับการออกกำลังกาย ร่วมกับประเทศต่างๆอาทิ มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย  และ ฮ่องกง เซี่ยงไฮ้ ไต้หวัน รวมถึงสมาคม และชมรมสตรี กลุ่มรักสุขภาพ
ของเขตบริหารพิเศษมาเก๊า
โดยมี  Mrs. Lam Yun Mui  The President of Macau Women Association และคณะให้การต้อนรับ  “2019 Women’s Sport Festival "
จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 15-18 มีนาคม 2562 ณ
เขตบริหารพิเศษมาเก๊า

 การจัดงาน “2019 Women’s Sport Festival "
เป็นการจัดงานโดยภาครัฐบาล และสมาคมสตรี
เขตบริหารพิเศษมาเก๊า นับเป็นความภาคภูมิใจของสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ จากประเทศไทยในการได้รับเชิญเป็นเกียรติ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเป็นประจำติดต่อกันทุกปี ทั้งนี้ใน
วันนี้ (วันที่ 18 มีนาคม 2562) เวลา 20.30 น .คณะฯ ได้เดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้ว
โดยสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯได้รับโล่ ชมเชยยอดเยี่ยม จำนวน 2 รางวัล  ดังนี้

1.โล่รางวัลชมเชยยอดเยี่ยม ประเภท
การแสดง บนเวที
ชุดเซิ้งอิสานซึ่งมีจังหวะดนตรีประยุกต์ศิลป์กับการออกกำลังกาย ในเพลงอิสานบ้านเรา
ณ บริเวณ ลานกลางเมืองเขตบริหารพิเศษมาเก๊า

2.โล่รางวัลชมเชยยอดเยี่ยม ประเภท
การแข่งขันกีฬา สุขภาพสตรี  ณ บริเวณ ศูนย์การออกกำลังกาย เขตบริหารพิเศษมาเก๊า
-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น