About

Header Ads

อบจ.กระบี่เดินหน้าทำความสะอาดบ้านปลาครั้ง14 สร้างจิตสำนึกการท่องเที่ยว

อบจ.กระบี่ เดินหน้าทำความสะอาดบ้านปลา ครั้งที่ 14 สร้างจิตสำนึกการท่องเที่ยว ลดการทิ้งขยะในทะเล

วันนี้ (อาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2562) เวลา 14.00 น. ที่ อาคารอเนกประสงค์ ท่าเทียบเรือท่าเลน ตำบลเขาทอง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ นายสมศักดิ์ กิตติธรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ได้มอบหมายให้นายสัจจพร จันทร์ศรีนวล ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ เป็นประธานปิดโครงการทำความสะอาดบ้านปลา ครั้งที่ 14

สำหรับโครงการทำความสะอาดบ้านปลาในครั้งที่ 14 นี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ บูรณาการร่วมกับอุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง มูลนิธิประชาสันติสุขกระบี่ ชมรมรักษ์ถิ่นฐานบ้านเกิด ชมรมคนรักเล-หวงเล มูลนิธิเอ็นไลน จัดให้มีกิจกรรมเก็บขยะทำความสะอาดแนวปะการังใต้ทะเลบริเวณเกาะห้อง ประกอบด้วย เกาะเหลาหัง เกาะหมงหมง เกาะปะโหเสีย เกาะสะหยา และเกาะสะอา ในระหว่างวันที่ 2-3 มีนาคม 2562 รวมขยะใต้ทะเลที่เก็บได้ ประมาณ 450 กิโลกรัม ส่วนมากจะเป็นอุปกรณ์ทำการประมง กระชังไม้ อวนต่างๆ

ทั้งนี้ เพื่อสร้างจิตสำนึกการท่องเที่ยวทางทะเล ตลอดจนรณรงค์ลดการทิ้งขยะในทะเลให้แก่นักเรียน นักศึกษา ประชาชน นักกท่องเที่ยว และผู้ที่ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมไปถึงเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนนักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการ และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเล ตลอดจนเพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามของจังหวัดกระบี่....
กระบี่//ณัฏฐพงษ์ ศรีปล้อง. รายงาน
-----------------------------------------------

แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น