พหุวัฒนธรรม 110 ปี อำเภอบาเจาะ 60 ปี ตามรอยพ่อในบาเจาะ อิสลามในจีน เสริมสร้างความเข้มแข็ง นำสันติสุขสู่ชายแดนใต้(คลิป)

พิธีเปิดโครงการพหุวัฒนธรรม 110 ปี อำเภอบาเจาะ 60 ปี ตามรอยพ่อในบาเจาะ อิสลามในจีน เสริมสร้างความเข้มแข็ง นำสันติสุขสู่ชายแดนใต้

ที่บริเวณสนามกีฬาที่ว่าการอำเภอบาเจาะ ตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส นายสมหวัง เรืองเพ็ง ปลัดจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพหุวัฒนธรรม 110 ปี อำเภอบาเจาะ โดยมี ว่าที่ ร.ต.จิรัสย์ ศิริวัลลภ นายอำเภอบาเจาะพ.ต.อ.ปัตตะ มะดาวา ผกก.สภ.บาเจาะ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำศาสนา องค์กรปกครองท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่กว่า 500 คนร่วงานในครั้งนี้

     ทั้งนี้เนื่องจากในปี 2562 เป็นปีที่ครบ 60 ปี ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเสด็จเยี่ยมเยียนพสกนิกรในอำเภอบาเจาะ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2502 ซึ่งถือเป็นจุดเสด็จแห่งแรกของจังหวัดนราธิวาส และได้พระราชทานโครงการพระราชดำริต่างๆ โดยเฉพาะ โครงการแก้ปัญหาพรุบาเจาะ โครงการอ่างเก็บน้ำยะลูตง และโครงการอื่นๆอีกมามายหลายโครงการ จนกระทั่งทำให้ชาวบาเจาะได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และต่างซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ อีกทั้งปีนี้เป็นปีที่ครบรอบ 110 ปี ที่กระทรวงมหาดไทย ได้ยกฐานะกิ่งอำเภอจำปากอขึ้นเป็น อำเภอบาเจาะ ซึ่งเป็นปี 110 ปี ของการอยู่ร่วมกันระหว่างพี่น้องชาวไทยมุสลิม ชาวไทยพุทธ และชาวไทยเชื้อสายจีนอย่างแน่นแฟ้นและกลมเกลียวตลอดมา และเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ และสร้างความผูกพันระหว่างกลุ่มวัฒนธรรมต่างๆในอำเภอบาเจาะ การยอมรับในอันลักษณ์ซึ่งกันและกัน อันเป็นพื้นฐานของการอยู่ร่วมกันในพหุวัฒนธรรม อำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำศาสนา และองค์กรปกครองท้องถิ่น ร่วมกันจัดงานนี้ขึ้นมา
     ในการนี้กำหนดการจัดงานระหว่างวันที่ 27 -28 มีนาคม 2562 โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การเสวนาในหัวข้อ “อิสลามในเมืองจีน” โดยนักวิชาการที่ทรงคุณค่า ประกอบด้วย ผศ.ดร.สุกรี หลังปูเตะ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาฏอนี จังหวัดยะลา และ ผศ.ดร.สุชาติ เศรษฐมาลินี จากมหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี อ.ซุลฮัน ลามะทา ผู้อำนวยการโรงเรียนศิริธรรมวิทยา อำเภอบาเจาะ เป็นผู้ร่วมเสวนา  อีกทั้งมีการปาฐกถาในหัวข้อ “60 ปี เดินตามรอยพ่อในบาเจาะ” โดย ว่าที่ ร.ท.ดิลก ศิริวัลลภ ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ดูแลสมาชิกศิลปาชีพ ล่ามในขบวนเสด็จ รวมทั้งนิทรรศการให้ความรู้จากสวนราชการในระดับอำเภอ และองค์กรปกครองท้องถิ่น การแสดงศิลปวัฒนธรรมทั้งการละเล่นดนตรีของวัฒนธรรมมลายูท้องถิ่น วัฒนธรรมไทยปักษ์ใต้ และวัฒนธรรมจีน และการส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าและอาหารของกลุ่มโอทอป กลุ่มอาชีพต่างๆและที่สำคัญ เป็นการขับเคลื่อน งาน 7 วาระนราน่าอยู่อย่างยั่งยืนตามนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสอีกด้วย

ภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส
-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น