สนง.ปชส.กระบี่ รณรงค์สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่ รณรงค์ให้ความรู้ตามโครงการประชาสัมพันธ์สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
เช้าวันนี้ (13 ก.พ. 62)นางจิรา วงศ์สวัสดิ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่ พร้อมเจ้าหน้าที่ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่ได้ออกรณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชน ที่โรงเรียนบ้านวังหิน. ตำบลวังหินอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่

ซึ่งมีการจัดกิจกรรมโครงการจังหวัดอำเภอเคลื่อนที่ ประจําเดือนกุมภาพันธ์ 2562. เพื่อสร้างความรู้ เข้าใจ และมีส่วนร่วมในการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ป้องกันและควบคุมการระบาดของโรค ให้เข้าถึงและครอบคลุมพื้นที่มากที่สุด. สนองพระปณิธานในโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ใน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กิจกรรมครั้งนี้มีประชาชนเยาวชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น