เลขาธิการ กช.ลงพื้นที่ จ.นราฯเปิดงานการศึกษาเอกชน อ.บาเจาะพร้อมมอบขวัญกำลังใจแก่ข้าราชการครูและบุคลากรในสังกัด

เลขาธิการ กช.ลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาส เปิดงานวันการศึกษาเอกชนอำเภอบาเจาะ พร้อมมอบขวัญกำลังในการทำงานให้แก่ข้าราชการ ครู และบุคลากรในสังกัด สช.จังหวัดนราธิวาส
               ที่ห้องประชุมใบไม้สีทอง สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส นายชลำ อรรถธรรม เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน พบปะมอบขวัญกำลังใจในการทำงานให้แก่ข้าราชการ พนักงานราชการในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส โดยมีนายอามีน กะดะแซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส และ ดร.กอบภณ แสงสมบัติ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส ให้การต้อนรับ
              ต่อมาเวลา 10.00 น.ที่ห้องประชุมโรงเรียนแป๊ะบุญ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส นายชลำ อรรถธรรม เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “วันการศึกษาเอกชนอำเภอบาเจาะ ประจำปี 2562” ครูดีในดวงใจ โดยมีผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสามัญและโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สถาบันศึกษาปอเนาะ ครู ในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอบาเจาะ ให้การต้อนรับจำนวนกว่า 700 คน และในโอกาสนี้ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้บริหารดีเด่น ครูดีในดวงใจ จำนวน 30 คน
              นายอามีน กะดะแซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า การจัดงานวันการศึกษาเอกชนอำเภอบาเจาะในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อระลึกถึงวันการศึกษาเอกชนซึ่งตรงกับวันที่ 10 กุมภาพันธ์ของทุกปีและเพื่อยกย่องครูและเชิดชูเกียรติบุคลากรของโรงเรียนเอกชนที่ได้กระทำคุณงามความดีให้มีกำลังในในการทำงาน เเละเพื่อสร้างความสามัคคีของสถานศึกษาเอกชนให้มีความแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
            นายชลำ อรรถธรรม เลขาธิการ กช.กล่าวว่า การศึกษาเอกชนของจังหวัดนราธิวาส อยู่ในเกณฑ์ที่ดีมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของภาคเอกชนมีคะแนนเฉลี่ยที่ดีขึ้น และได้แนะนำครูช่วยตระหนักถึงการสอนนักเรียน เพื่อปรับปรุงการสอบโอเน็ตในปีต่อไปให้ดีขึ้น เเละตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการศึกษาให้มาก เพราะการศึกษาเท่านั้นที่จะสามารถแก้ปัญหาต่างๆของประเทศชาติได้


ภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส
-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น