ผวจ.กระบี่ ย้ำติดตามแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ

ผวจ.กระบี่ กำชับ ติดตามแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบให้ประชาชน โดยเตรียมเชิญ เจ้าหนี้นอกระบบมาเจรจาเพื่อคืนทรัพย์ให้ลูกหนี้
นายสมควร ขันเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ได้รับมอบหมายจาก พ.ต.ท. ม.ล.กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ให้เป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินงานตามนโยบายและภารกิจสำคัญของรัฐบาล ณห้องประชุมอ่าวลึกชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดกระบี่ โดยมี นาย สมโภช โชติชูช่วง พ.อ.ชัยพิพัฒน์ รันสูงเนิน รอง ผอ.รมน.จ.กระบี่ หัวหน้าส่วนที่เกี่ยวข้องให้ข้อมูลและ รายงานผลการดำเนินงานโดยให้คสามสำคัญกับการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ซึ่งติดตามงานจาก ฝ่ายปกครอง ศูนย์ดำรงธรรม ตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่ คลังจังหวัดกระบี่ และกอ.รมน. จังหวัดกระบี่.

ด้วยการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ของที่ทำการปกครองจังหวัดกระบี่ มีผลการดำเนินงาน การฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพการหารายได้ของลูกหนี้นอกระบบระหว่างปีพศ. 2559 ถึง 2561 จังหวัดกระบี่มีลูกหนี้นอกระบบทั้งที่เป็นเกษตรกร ขึ้นทะเบียนกับ ธ.ก.ส. และอาชีพอื่น ขึ้นทะเบียนไว้กับธนาคารออมสินรวม 5,299 ราย เป็นหนี้ 283 ล้านบาทเศษ ภาครัฐได้ให้การช่วยเหลือด้วยสินเชื่อแล้วจำนวน 2,009 รายเป็นเงิน 50.9 ล้านบาท ส่วนที่ ไม่สามารถช่วยเหลือด้วยสินเชื่อได้ส่งต่อให้คณะอนุกรรมการไกล่เกลี่ย ดำเนินการ 1,027 รายและต้องเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟู 2,063 ราย ซึ่งมีทั้งผู้ทุพลภาพ ผู้ว่างงาน และอื่น ๆ ซึ่งขณะนี้ได้ผ่านการพัฒนาระดับจังหวัดแล้ว 327 ราย. สำหรับ ในปี 2562 ได้มีแผนการดำเนินการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพการหารายได้ของลูกหนี้นอกระบบ ประกอบด้วย การตั้งศูนย์ให้คำปรึกษาหนี้นอกระบบที่ธนาคารธกส.และออมสินทุกสาขา พร้อมจัดทำแผนฟื้นฟูตามโมเดลของธนาคาร. ติดตามลูกหนี้นอกระบบเข้าสู่กระบวนการพัฒนาศักยภาพเพื่อให้คำแนะนำอย่างต่อเนื่องประชุมคณะอนุกรรมการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพการหารายได้ของลูกหนี้นอกระบบทุกไตรมาสเพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานของหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย
ในส่วนของประชาชนที่เดือดร้อนจากปัญหาหนี้สินได้มีการร้งทุกข์ ผ่านทาง ศูนย์ดำรงธรรม 1111, ศูนย์รับเรืองร้องทุกข์ ตร.1155, ศูนย์รับ เรื่องร้องทุกข์ ตำรวจภูธรภาค 8 และศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่ รวม 12 เรื่อง สามารถดำเนินการได้ 10 เรื่อง อีก 2 เรื่อง คู่กรณี ไม่สามารถตกลงกันได้ ผลการดำเนินงาน ตำรวจสามารถคืนโฉนดที่ดิน จำนวน 9 ไร่เศษ มูลค่า 1.7 ล้านบาทเศษ รถยนต์ 25 คัน มูลค่า 3.75 ล้านบาท รถจักรยานยนต์ 132 คัน มูลค่า 125,000 บาท รวมมูลค่าทรัพย์สิน 5.62 ล้านบาท ส่วนการจับกุมผู้ต้องหา ตั้งแต่วันที่ 15 ก.ค.61 - ปัจจุบัน จับกุม ผู้ต้องหาข้อหาตั้งโรงรับจำนำโดยไม่ได้รับอนุญาต 3 ราย จับตาม พรบ.ห้ามเรียกเก็บดอกเบี้ยเกินอัตรา พ. ศ.2475 จำนวน 3 ราย และเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้ 18 ราย
นายสมควร ขันเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ได้มอบนโยบายให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องได้ติดตามเรื่องของการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการจดจำนองที่เอาเปรียบลูกหนี้ การทำสัญญาที่ไม่เป็นธรรม การทำนิติกรรมอำพราง. จึงขอให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองได้เชิญเจ้าหนี้นอกระบบในบัญชีของที่ทำการปกครองจังหวัดเพื่อนำมาสู่กระบวนการการเจรจาทั้งนี้ ขอให้ยึดแนวทางตามระเบียบ กฎหมายที่กำหนด เพื่อคืนโฉนดให้กับเจ้าของ
นายสมโภช โชติชูช่วง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า ปัญหาหนี้นอกระบบ การเรียกดอกเบี้ยสูงกว่าที่กำหนด มีมานาน และมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบหรือวิธีการเก็บเงิน และหากมีเจ้าหน้าที่ให้การช่วยเหลือ ผู้กระทำผิด ให้ดำเนินการตามกฏหมายด้วย

-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น