กกต.กระบี่ จัดโครงการเลือกตั้งสมานฉันท์ ผู้สมัคร สส.แบบแบ่งเขต

      กกต.กระบี่   จัดโครงการเลือกตั้งสมานฉันท์ ผู้สมัคร สส.แบบแบ่งเขต จังหวัดกระบี่ 

เกี่ยวกับการกฏระเบียบการเลือกตั้ง  และร่วมปฏิญาณตนไม่ซื้อสิทธิ์ขายเสียง    เพื่อให้การเลือกตั้ง เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม โดยมีผู้สมัคร สส.และผู้ช่วยผู้สมัครเข้าร่วมจำนวนมาก กว่า 300 คน  บรรยากาศคึกคัก   

  เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 12  ก.พ.62  ที่โรงแรม กระบี่ฟร้อนซ์ เบย์  รีสอร์ท  อ.เมือง  จ.กระบี่   สำนักงานคณะกรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกระบี่   จัดโครงการเลือกตั้ง สมานฉันท์  และเผยแพร่ประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการ่อต้านการทุจริตในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขต เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ ข้อกำหนดต่างๆ เช่นการหาเสียง การสนับสนุนโฆษณา และข้อห้ามต่างๆ เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์ พ.ศ.2561    โดยมี นางสาวนิตยากร  ฉันทศาสตร์พงศ์  ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกระบี่ กล่าวต้อนรับ  มีผู้สมัคร สส.แบบแบ่งเขต จังหวัดกระบี่    ทั้ง 2  เขต  จำนวน  67 คน จาก 34  พรรคการเมือง   และทีมงานผู้สนับสนุน  ผู้สมัครเข้าร่วมอีกจำนวนกว่า 300 คน
           
นางสาวนิตยากร   กล่าวว่า ในการจัดโครงการการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์  เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้สมัคร  และมีความตระหนักและเห็นถึงความสำคัญ ของการต่อต้านการทุจริต ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญ ของประเทศ  โดยให้ผู้สมัคร สส. ได้ร่วมปฏิญาณตนไม่ซื้อสิทธิ ขายเสียง และไม่ทำผิดกฏหมายเลือกตั้งใด ๆ    นอกจากนี้  จะมีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกฏหมายเลือกตั้งและการหาเสียงเลือกตั้งไม่ขัดต่อกฎหมาย  เพื่อให้การเลือกตั้ง เป็นไปด้วยความ โปร่งใสบริสุทธิ์ ยุติธรรม  และเปิดโอกาสให้ผู้สมัคร ได้สอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
         สำหรับผู้สมัคร สส.แบบแบ่งเขตในจังหวัดกระบี่  ในครั้งนี้ มีผู้สมัครมากที่สุดเป็นประวัติการณ์ ของการเลือกตั้ง โดยในเขต1 ที่มีผู้สมัคร 33  คน    เขตที่ 2 มีผู้สมัคร  34  คน  ซึ่งจังหวัดกระบี่ แบ่งเขตเลือกตั้งเป็น 2 เขตเลือกตั้งคือ เขตเลือกตั้งที่ 1 ได้แก่อำเภอเมืองกระบี่ อำเภออ่าวลึก อำเภอปลายพระยา อำเภอเขาพนม เฉพาะตำบลหน้าเขาและตำบลเขาดิน รวม 276 หน่วยเลือกตั้ง โดยใช้โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ถนนท่าเรือ ตำบลไสไทย อำเภอเมืองกระบี่ เป็นสถานที่ตั้งสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง และเขตเลือกตั้งที่ 2 ได้แก่อำเภอเหนือคลอง อำเภอคลองท่อม อำเภอเกาะลันตา อำเภอลำ อำเภอเขาพนม ยกเว้นตำบลหน้าเขาและตำบลเขาดิน รวมจำนวน 299 หน่วยเลือกตั้ง โดยใช้โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ ตำบลคลองท่อมใต้ อำเภอคลองท่อม เป็นสถานที่ตั้งสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง....
กระบี่//ณัฏฐพงษ์ ศรีปล้อง. รายงาน
-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น