นราธิวาสแถลงข่าว"งานถักทอความมั่นคงแห่งพหุวัฒนธรรมแดนใต้"

สหกรณ์จังหวัดนราธิวาสแถลงข่าว “ งานถักทอความมั่นคงแห่งพหุวัฒนธรรมชายแดนใต้ “ จัดขึ้น  26 กุมภาพันธ์ 2562 นี้ ณ ตลาดกลางเกษตรจังหวัดนราธิวาส
             
วันนี้ 25 ก.พ.62 เวลา 10.30 น.ณ ห้องประชุมนราทัศน์ 2 โรงแรมอิมพีเรียล อ.เมืองนราธิวาส นายประภาศ  มากทอง  สหกรณ์จังหวัดนราธิวาส เป็นประธานการแถลงข่าว “ งานถักทอความมั่นคงแห่งพหุวัฒนธรรมชายแดนใต้ “  ณ โรงแรมอิมพีเรียล อ.เมือง  จ.นราธิวาส โดยมีนายยาลา  ใบกาเด็ม  นายอำเภอยี่งอ  นางสาวนิสา  ดารายีสาฮอ กำนันตำบลละหาร ร่วมแถลงข่าวฯ
            นายประภาศ  มากทอง  สหกรณ์จังหวัดนราธิวาส กล่าวถึงการจัด“ งานถักทอความมั่นคงแห่งพหุวัฒนธรรมชายแดนใต้ “  ในครั้งนี้เพื่อสื่อสารกิจการของตลาดกลางฯ  ไปยังสังคมทั้งเกษตรกร  ผู้ซื้อ ผู้ขาย ให้รับทราบถึงแหล่งที่จะเป็นตลาดของทุกคน ซึ่งเป็นตลาดระดับภูมิภาคเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและเชื่อมโยงการค้าไปยังตลาดการค้าชายแดน และการค้าอาเซียน และยังเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกร และสถาบันเกษตรกร เพื่อให้พี่น้องเกษตรกรได้มีสถานที่เรียนรู้และฝึกทักษะด้านการค้าขายโดยตรง
 พร้อมกล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนของสถาบันของพี่น้องเกษตรกร เช่น สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน จะได้นำผลผลิตของเกษตรกรที่รวบรวมนำแปรรูปเพิ่มมูลค่าได้นำมาเชื่อมโยงออกไปสู่ตลาดภายนอกด้วย
              สำหรับกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นในวันที่  26 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันที่  9 มีนาคม 2562 ณ  ตลาดกลางการเกษตรเพื่อการส่งออกภาคใต้ชายแดน (ตลาดกลางเกษตรจังหวัดนราธิวาส “ ต.ละหาร  อ.ยี่งอ      จ.นราธิวาส
              กิจกรรมในงาน แบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ บูทสินค้าเกษตร และผลิตภัณฑ์ OTOP / CO-OP/SMEs รถเข็น หาบเร่ แผงลอย ของพี่น้องใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้  รวมถึงกิจกรรมบันเทิงต่างๆ เช่น การโชว์ตัวของดาราระดับประเทศ พร้อมกันนี้มีการประชุมเสวนาทางวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิ ในเรื่องการสร้างแบรนด์สินค้าชุมชนจากศูนย์บ่มเพาะธุรกิจของ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานใหญ่ฯกรุงเทพมหานคร

ภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส
-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น