สตูลทหารสนธิกำลังทวงคืนผืนป่า

 สตูล ทหารสนธิกำลังทวงคืนผืนป่า
       
12ก.พ.62 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พ.อ.สุระ แก้วไพโรจน์ รอง ผอ.รมน.จว.ส.ต. ได้สั่งการให้ ร.อ.ปิยะเชษฐ์  หนูฉ้ง หน.ชรต.กอ.รมน.จว.ส.ต. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนประสานงาน กกล.รส.กอ.รมน.จว.ส.ต. สนธิกำลังร่วมกับ น.ท.ธนะพงษ์ สุดรักษ์ ผบ.นป.สอ.รฝ.452  เจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 34-37 และ 41, ปทส.กก.ป.6 , ตชด.436, ฝ่ายปกครอง อ.ละงู จ.สตูล เจ้าหน้าที่ ตำรวจสภ.ละงู , เจ้าหน้าที่ป้องกันรักษาป่าที่ สต.2 (ทุ่งหว้า) กรมป่าไม้ และ ชปข.(ลับ) 203 ศปก.ทภ.4 เข้าปฏิบัติการทวงคืนผืนป่าชายเลน (AO3) พื้นที่บ้านในยาง หมู่ที่ 12  ต.ละงู  อ.ละงู  จ.สตูล
                  จากการตรวจสอบไม่พบผู้กระทำผิด พื้นที่ถูกบุกรุก จำนวน  22-0-28 ไร่ โดยมีการแปรสภาพพื้นที่   ขุดเป็นบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ จำนวน 4 บ่อ ค้าเสียหาย 2,611,543.10 (สองล้านหกแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยสี่สิบสามบาทสิบสตางค์)  เจ้าหน้าที่จึงได้ทำการตรวจยึดตามหลักฐาน เพื่อทำการฟื้นฟูสภาพป่าชายเลนให้กลับคืนที่สมบูรณ์ต่อไป
นิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสตูล
-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น