กระบี่เอาจริง!สถานบันเทิงเปิดเกินเวลา-ไม่มีใบอนุญาติสั่งปิด 5 ปี

ผวจ.กระบี่ เข้มสถานบันเทิงเปิดเกินเวลาและไม่มีใบอนุญาต สั่งปิด 5 ปี พร้อมกำชับให้ตรวจตราทุกช่องทางไม่ให้ยาเสพติดเข้ามาในพื้นที่ เพื่อสร้างมาตรฐานความปลอดภัยเมืองท่องเที่ยวระดับสากล

พ.ต.ท. ม.ล.กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้ นายนันธวัช เจริญวรรณ ปลัดจังหวัดกระบี่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดกระบี่  คณะทำงานโต๊ะข่าวเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด  ครั้งที่ 4/2562 ณ ห้องประชุมปกาสัย ศาลากลางจังหวัดกระบี่เลขที่ 5  โดยมีคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมรายงานผลการปฏิบัติงาน ทั้งเรื่องการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัย เด็กและเยาวชนในสถานศึกษา อาชีวศึกษา กศน. สถานประกอบการและประชาชนทั่วไป  โดยในกลุ่มประชาชนทั่วไปให้ความสำคัญกับการจัดกิจกรรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา สถานประกอบการและชุมชน
สำหรับผลการดำเนินงานด้านการปราบปรามและสกัดกั้นยาเสพติดปี 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561-23 กุมภาพันธ์ 2562 จับกุมคดียาเสพติด 1382 คดี ผู้ต้องหา 1486 คน  ของกลางประกอบด้วย ยาไอซ์ 13.37 กก. กัญชาแห้ง  0.39 กรัม  พืชกระท่อม 282 กก. 21 ต้น  น้ำต้มพืชกรท่อม 376 ขวด ยาแก้ไอ 86 ขวด สารระเหย 240 กรัม  มีการจับกุมคดียาเสพติด เป้าหมาย 950 คดี จับกุมได้ 267 คดี  จับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับ 7 ข้อหา และข้อหาตาม พรบ.มาตรการ พ.ศ.2534 เป้าหมายเดือนละ 5 คดี จับกุมได้ 26 คดี  ยึดอายัดทรัพย์สิน เป้าหมาย 13.45 ล้านบาท สามารถดำเนินการได้ 3.37 ล้านบาท ส่วนการบำบัด เป็นความาร่วมมือของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งสาธารณสุข คุมประพฤติ เรือนจำ สถานพินิจ และป้องกันจังหวัดโดย  ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดกระบี่ได้จัดโครงการรวม 4 รุ่น ผู้เข้ารับการบำบัด 205 คน ผู้ผ่านการบำบัดแล้วจะมีเจ้าหน้าที่ติดตามผลต่อเนื่อง  ซึ่งได้มีการจัดตั้งเครือข่ายเฝ้าระวังและป้องกันปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่ซึ่งผ่านการอบรมแล้วจำนวน 250 คน เตรียมแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในเร็ว ๆ นี้  นอกจากนั้นในขณะนี้ ปปส.ได้จัดงบประมาณสนับสนุนผู้ที่ผ่านการบำบัดตั้งแต่ปี 2561 และไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีก ยื่นคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อฟื้นฟูอาชีพ พัฒนาอาชีพเสริม รายละ 20,000 บาท โดยติดต่อได้ที่ที่ว่าการอำเภอทุกแห่งภายในเดือนมีนาคม 2562 
ที่ประชุมยังได้มีการหารือเรื่องการขนส่งยาเสพติดผ่านทางบริษัทขนส่งพัสดุของเอกชน ซึ่งที่ผ่านมาจากการข่าวทำให้สามารถจับกุมผู้ต้องหาและยึดของกลางได้เป็นจำนวนมาก ซึ่งที่ประชุมได้ให้ความเห็นเรื่องการขนส่งว่าจะต้องเข้มงวดตั้งแต่ต้นทาง ป้องกันการนำชื่อบุคคลอื่น มาส่ง การซุกซ่อนยาเสพติดในพัสดุอื่น ๆ ที่เจ้าหน้าที่ไม่สามารถตรวจสอบได้  โดยกระบี่มีผู้ประกอบการประมาณ 10 ราย จะได้เชิญมาประชุมหารือร่วมกันเพื่อร่วมกันป้องกันการขนส่งยาเสพติด โดยมีกระบวนการทำงานที่รัดกุมให้มากขึ้น สามารถค้นหาต้นทางและปลายทางที่เป็นผู้รับผู้ส่งมาดำเนินคดีได้
ปลัดจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ได้กำชับทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องได้นำมาตรการในการป้องกันปราบปรามยาเสพติดมาใช้อย่างเข้มแข็งและจริงจังเพื่อให้กระบี่เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีมาตรฐานความปลอดภัยในระดับสากล  ส่วนสถานบริการได้กำชับให้มีการออกตรวจตราอย่างต่อเนื่อง โดยขณะนี้พบสถานประกอบการเปิดบริการเกินเวลาที่กำหนด และ ไม่มีใบอนุญาต ได้สั่งปิดกิจการ  5 ปี ไปแล้วอย่างน้อย 2 แห่ง เพื่อเป็นตัวอย่างของมาตรการทางกฏหมายอย่างจริงจัง
-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น