กกต.สตูล ระดม รด.จิตอาสากว่า200คนเพื่อกระตุ้นให้ ปชช.ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง

กกต.สตูลระดม รด.จิตอาสา 200 คน เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ตั้งเป้าผู้มาใช้สิทธิ์ ร้อยละ 80
       วันที่ 20 ก.พ. 2562ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศาลากลางจ.สตูล นายจารุวัฒน์  เกลี้ยงเกลา  ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ประธานเปิดกิจกรรมอบรมให้ความรู้การเลือกตั้ง ส.ส.หรือรด.จิตอาสา ตามโครงการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสตูลโดยนางพะเยีย เจริญเนตรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสตูล กล่าวรายงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาวิชาทหาร หรือ รด.จิตอาสา จากสถาบันการศึกษาในพื้นที่จังหวัดสตูลที่เข้ารรับการอบรมจำนวน 200 คน ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการเลือกตั้งและทำหน้าที่เป็นสื่อบุคคลในการสร้างการรับรู้และเผยแพร่การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตลอดจนรณรงค์เชิญชวนให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ไปใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในวันที่ 24 มีนาคม 2562 ซึ่งกกต.สตูลตั้งเป้าผู้มาใช้สิทธิ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 โดยมีวิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสตูลเป็นผู้ดำเนินการอบรมให้ความรู้
          นางพะเยีย เจริญเนตรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสตูล กล่าวว่า นักศึกษาวิชาทหาร หรือรด.จิตอาสา เป็นเครือข่ายการเลือกตั้ง ของกกต.ที่มีบทบาทสำคัญต่อการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่พี่น้องประชาชน รวมถึงกระตุ้นให้ประชาชนในทุกพื้นที่มีจิตสำนึกเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง และไปใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งอย่างมีคุณภาพ ซึ่งจะรด.จิตอาสา และลูกเสือกกต.ก็จะทำหน้าที่ในการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่หน้าหน่วยเลือกตั้ง ทั้งนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสตูลตั้งเป้าหมายการเลือกตั้ง ส.ส.ครั้งนี้มีผู้ออกมาใช้สิทธิ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และบัตรเสียไม่เกินร้อยละ 2 และอยากเชิญชวนให้ประชาชนจังหวัดสตูลผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้ร่วมใจกันทำหน้าที่สร้างสรรค์ประเทศไทย ร่วมใจไปเลือกตั้ง กันอย่างพร้อมเพรียงในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น.
นิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสตูล
-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น