เตรียมความพร้อม "ไสไทยเกมส์"ครั้งที่ 16

องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย จัดการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมและจับฉลากแบ่งสายในการจัดการแข่งขันกีฬาตำบลไสไทย “ไสไทยเกมส์” ครั้งที่ 16 ประจำปี 2562

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562  ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย  นายหราบ หง้าฝา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย  เป็นประธานการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมและจับฉลากแบ่งสายในการแข่งขันกีฬาประจำตำบล ไสไทยเกมส์ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2562  โดยมีนายชญณัท ขยันการ    นายประจักษ์ สาระวารี   รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  รองปลัด  หัวหน้าส่วนราชการ  ประธานกรรมการกีฬาตำบลไสไทย คณะกรรมการกีฬาประจำหมู่บ้าน ทั้ง 7 หมู่บ้าน และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วม
นายหราบ หง้าฝา  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย  กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย  ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของเด็ก  เยาวชน และประชาชนในตำบล ในการส่งเสริมการออกกำลังกาย ด้วยการเล่นกีฬา ห่างไกลยาเสพติด  จึงจัดการแข่งขันกีฬาประจำตำบล “ไสไทยเกมส์” เป็นประจำทุกปี  ซึ่งในการจัดการประชุมครั้งนี้  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขัน และจับฉลากแบ่งสายการแข่งกันกีฬา ประจำตำบลไสไทย โดยการจัดการแข่งขันกีฬา “ไสไทยเกมส์”  ในปีนี้ เป็นครั้งที่ 16  มีการจัดการแข่งขันกีฬาจำนวน 9 ประเภท ได้แก่ ฟุตบอล 11 คน ประชาชนชาย / ฟุตบอลยุวชนชาย 7 คน รุ่น อายุไม่เกิน 13 ปี /  ฟุตซอลชาย 5 คน รุ่นอายุไมเกิน 17 ปี / ฟุตซอลชาย 5 คน รุ่นอายุ 40 ปีขึ้นไป  / ฟุตบอลหญิง 7 คน รุ่นประชาชนทั่วไป / วอลเลย์บอลประชาชนชาย /วอลเล่ย์บอลประชาชนหญิง / ฟุตบอลชาย 11 คน ทีมฝ่ายท้องถิ่น กับฝ่ายปกครอง และกีฬาพื้นบ้าน  การกำหนดสีประจำทีม ดังนี้ หมู่ที่ 1  บ้านสวนพริก สีน้ำเงิน  , หมู่ที่ 2 บ้านหนองกก  สีเขียว, หมู่ที่ 3 บ้านคลองจิหลาด  สีม่วง, หมู่ที่ 4 บ้านไสไทย  สีแดง  ,  หมู่ที่ 5 บ้านอ่าวน้ำเมา สีเทา , หมู่ที่ 6 บ้านแหลมโพธิ์  สีเหลือง    และหมู่ที่ 7 บ้านคลองหิน  สีฟ้า  โดยใช้สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทยและสนามโรงเรียนอนุบาลกระบี่   เป็นสนามแข่งขัน 
องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย  จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนตำบลไสไทย และใกล้เคียง  ร่วมชมและเชียร์ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่นักกีฬา ในการแข่งขันกีฬา ไสไทยเกมส์ ครั้งที่ 16  ประจำปี 2562  ระหว่างวันที่ 17 – 27  เมษายน 2562  ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย  อำเภอเมือง  จังหวัดกระบี่
-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น