“วัฒนธรรมเชื่อมใจ ชายแดนใต้สันติสุข”และ “การจัดงานมหกรรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทย ปีที่ 11 ระดับภาคใต้”

รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานแถลงข่าว การจัดงาน “วัฒนธรรมเชื่อมใจ ชายแดนใต้สันติสุข”และ “การจัดงานมหกรรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทย ปีที่ 11 ระดับภาคใต้”

 ที่บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดนราธิวาส(หลังเก่า) อ.เมือง จ.นราธิวาส นายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานการแถลงข่าวการจัดงาน “วัฒนธรรมเชื่อมใจ ชายแดนใต้สันติสุข”และ “การจัดงานมหกรรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทย ปีที่ 11 ระดับภาคใต้” โดยมีผู้ร่วมแถลงข่าว ประกอบด้วย นางอุษณีย์ ธุวโชติ วัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส นายสุไลมาน มะโซ๊ะ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส พ.ต.อ.เจริญ ธรรมขันธ์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองนราธิวาส และนาวาเอกนิรัตน์ ทากุดเรือ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ
  นายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า การจัดงาน“วัฒนธรรมเชื่อมใจ ชายแดนใต้สันติสุข”และ “การจัดงานมหกรรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทย ปีที่ 11 ระดับภาคใต้ นับเป็นโอกาสดีที่จังหวัดนราธิวาสจะได้นำเสนอกิจกรรมมากมายสู่สายตาประชาชนทั่วประเทศ ซึ่งมาที่เดียวจะเที่ยวถึง 2 งาน และยังสามารถไปยังสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆของจังหวัดนราธิวาสได้อีกด้วย
  ด้าน นางอุษณีย์ ธุวโชติ วัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า โครงการ “วัฒนธรรมเชื่อมใจ ชายแดนใต้สันติสุข” เป็นโครงการหนึ่งที่สามารถนำพลังของการขับเคลื่อนในมิติทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมมาเป็นสื่อประสานความร่วมมือของประชาชนในสังคมพหุวัฒนธรรม เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีทั้งในระดับชุมชน ระดับภาคใต้ชายแดน ระดับประเทศ และระดับอาเซียน กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 9 - 13 มีนาคม 2562 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนราธิวาส (หลังเก่า) กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การแสดงศิลปวัฒนธรรมบนเวทีกลาง เวลา 17.00 - 22.30 น.  การแสดงแสง สี เสียง สื่อผสม เรื่องราว “วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมอาเซียน” การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย-นาฏศิลป์ไทย 4 ภาค การแสดงดนตรี-นาฏศิลป์จากประเทศอาเซียน 3 ประเทศ คือ ประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย และลาว การแสดงศิลปวัฒนธรรมจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ นิทรรศการวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมอาเซียน นิทรรศการวิถีชีวิตวัฒนธรรมประเทศอาเซียน 3 ประเทศ นิทรรศการวิถีชีวิตชาวไทย 4 ภาค กิจกรรมศิลปะสำหรับเด็กและเยาวชน  รวมทั้งมีจุดถ่ายภาพ เป็นจุดเช็คอินของผู้มาร่วมชมงาน และตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม  นอกจากนี้พิพิธภัณฑ์เมืองนราธิวาสยังเปิดให้บริการเป็นกรณีพิเศษ โดยขยายเวลาให้บริการในระหว่างวันที่ 9 - 13 มีนาคม 2562 พิพิธภัณฑ์เปิดตั้งแต่เวลา 10.00 - 18.00 น
  นายสุไลมาน มะโซ๊ะ รองนายแพทย์สาธารสุขจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า ในส่วนของงานมหกรรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทยปีที่ 11 ระดับภาคใต้ “สืบสานภูมิปัญญา นคราสมุนไพร สานสายใยสู่อาเซียน” จังหวัดนราธิวาสเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทยปีที่ 11 ระดับภาคใต้ปีงบประมาณ 2562 โดยกำหนดจัดในระหว่างวันที่ 11-14 มีนาคม 2562 ณ บริเวณสวนกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ซึ่งการจัดงานครั้งนี้เป็นการจัดงานร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส ภายใต้ธีม “ปลายด้ามขวานสื่อประสานประชาคมอาเซียน” สำหรับกิจกรรมงานมหกรรมแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทยระดับภาคใต้ ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ อาทิ พิธีเปิดงานมหกรรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทยปีที่ 11 ระดับภาคใต้ การประชุมวิชาการ การจัดบูทนิทรรศการจากสำนักงานสาธารณสุข 14 จังหวัดภาคใต้และเครือข่าย การจัดบริการตรวจรักษาพยาบาลด้วยแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนจีน การสร้างอาชีพหรืออบรมระยะสั้นเพื่อการดูแลสุขภาพ จำหน่ายสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพจากผู้ผลิตชั้นนำที่ได้มาตรฐาน และพิธีไหว้ครูแพทย์แผนไทย
 ทั้งนี้ หน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่ทั้ง ทหาร ตำรวจ ยังได้กล่าวถึงการดูแลรักษาความปลอดภัยที่จะมีการบูรณาการความร่วมมือให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด เพื่อสร้างความมั่นใจในการดูแลความปลอดภัยในพื้นที่  สำหรับบรรยากาศภายในงานแถลงข่าวเป็นไปอย่างคึกคัก โดยมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมนาฏศิลป์อาเซียนประเทศอินโดนีเซีย การบรรเลงวงดนตรีคลาสสิค ซึ่งจะมีการจัดแสดงให้ชมกันอย่างเต็มอิ่มในงานครั้งนี้อีกด้วย


ภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส
-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น