พลิกฟื้นโรงทอผ้าร้างนานกว่า 10 ปี ให้กลับคืนชีพมาใช้งานได้ใหม่ (คลิป)

นราธิวาส พลิกฟื้นโรงทอผ้าร้างนานกว่า 10 ปี ให้กลับคืนชีพมาใช้งานได้ใหม่ ระดมจิตอาสานักศึกษา อส.ตำรวจ ชาวบ้าน จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสาธารณชุมชน ให้เกิดใหม่ สร้างรายได้สู่ชุมชน

            ณ โรงทอผ้ากลุ่มสตรีตะปอเยาะ ต.ตะปอเยาะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส วิทยาลัยชุมนราธิวาส จัดโครงการพัฒนาผู้นำจิตอาสาทำดีด้วยหัวใจ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสาธารณชุมชน ครั้งที่ 3 โดยมีเจ้าหน้าที่อาสาสมัครรักดินแดน อ.ยี่งอ เจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร นักศึกษา เจ้าหน้าที่ บุคคลากรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส กลุ่มแม่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ร่วมกิจกรรม จำนวน 200 คน ซึ่งนายยาลา ไบกาเด็ง นายอำเภอยี่งอ เป็นประธานเปิดโครงการ

            นายยุทธนา พรหมณี ผู้อำนวยการ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส กล่าวว่า วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพ นักศึกษา บุคลากรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส หน่วยงานภาครัฐ และประชาชนที่มีจิตอาสา จึงได้สนองรับแนวทางและนโยบายเกี่ยวกับแนวทางในการจัดกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา บุคลากรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส หน่วยงานภาครัฐ และประชาชนที่มีจิตอาสา เพื่อให้เกิดรูปแบบกิจกรรมเป็นรูปธรรมมากขึ้น  โดยการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสาธารณชุมชน ครั้งที่ 3 เพื่อให้นักศึกษา บุคลากรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส หน่วยงานภาครัฐ และประชาชนที่มีจิตอาสา  สามารถพัฒนาตนเองให้เป็นผู้นำที่ดี สามารถนำเสนอผลงานสู่สาธารณชน สร้างความสามัคคีความพร้อมเพรียงเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ส่งผลต่อการอยู่ร่วมกันในชุมชนหรือสังคมอย่างมีความสุข  เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีกระบวนการจิตอาสาที่เป็นรูปธรรม มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ การจัดทำกิจกรรมค่ายจิตอาสาในชุมชน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ

สำหรับโรงทอผ้าเก่าแห่งนี้ เดิมทีกลุ่มสตรีในพื้นที่ได้ใช้ในกิจกรรมทอผ้า และภายหลังจากประธานกลุ่มได้เสียชีวิตลง ทำให้สมาชิกที่เหลือไม่ได้สานต่อโครงการ จึงทำให้ต่างคนต้องเลิกรากันไปและส่งผลให้อาคารดังกล่าวเกิดร้างมานานกว่า 10 ปี และต่อมาทางกลุ่มสตรีในพื้นที่มีการประชุมร่วมกันเพื่อนำอาคารดังกล่าวมาใช้ประโยชน์เพื่อใช้สอยและสร้างให้เกิดรายได้กับชุมชนและกลุ่มสตรีที่ได้มีการรวมตัวกันอีกครั้ง โดยได้ประสานไปขอความอนุเคราะห์ด้านวิชาการ วิทยากร และความรู้เพิ่มเติมยังวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ในการปรับปรุงลายต่างๆ รูปแบบที่สมัย ทันต่อความต้องการของตลาด โดยเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไปด้วย เพื่อสานต่อโครงการทอผ้าขึ้นอีกครั้งหนึ่ง โดยมีภาครัฐ และเอกชนให้การช่วยเหลือในการซ่อมแซมอาคาร อุปกรณ์ สถานที่ให้สามารถใช้การได้เหมือนเดิมอีกครั้งหนึ่ง.


ภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส
-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น