ผู้ว่ากระบี่​ สั่งห้ามเรือออกจากฝั่ง ปิดอุทยานฯทุกแห่ง

ผู้ว่าฯกระบี่​ สั่งห้ามเรือออกจากฝั่ง ปิดอุทยานฯทุกแห่ง

         พ.ต.ท. ม.ล.กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและดินถล่มจังหวัดกระบี่ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ฯ ณ ห้องประชุมปลายพระยา ศาลากลางจังหวัดกระบี่. โดยมีนายสมควร ขันเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ พ.อ.ชัยพิพัฒน์ รันสูงเนิน รอง ผอ. รมน.จ.กระบี่. พร้อม คณะทำงานฯ เข้าร่วมประชุม. ทั้งนี้ สืบเนื่องจาก กรมอุตุนิยมวิทยา ได้ประกาศเตือนภัย จากพายุโซนร้อน ปาบึก ซึ่งมีความเสี่ยงในระดับสูงที่จะเกิดอันตราย จากฝนตกหนัก คลื่นลมแรง ดินโคลนถล่ม และน้ำท่วมขัง ดังนั้นทุกฝ่าย จะต้องเตรียมความพร้อม ติดตามสถานการณ์จากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์ภัยพิบัติในครั้งนี้ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ให้ความสำคัญกับเรื่องของ ชีวิตผู้ประสบภัยและผู้ปฏิบัติงานเป็นสำคัญซึ่งในส่วนของผู้ประสบภัยให้จัดลำดับความสำคัญ โดยต้องช่วยเหลือผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตสูงสุดเป็นอันดับแรกซึ่งได้แก่ผู้ผู้ประสบอุบัติเหตุบาดเจ็บจากภัยพิบัติ. ผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็ก ส่วนผู้ที่ช่วยเหลือตัวเองได้จะเป็นผู้ได้รับการช่วยเหลือในลำดับถัดไป
อย่างไรก็ตาม ประธานได้สั่งการให้ทุกหน่วยได้เตรียมพร้อมในการปฏิบัติ ด้วยการตัดปัจจัยเสี่ยงออกให้หมด นำฐานข้อมูลของพื้นที่เสี่ยงภัยที่มีอยู่มาดำเนินการแก้ไขปัญหา เช่น ในพื้นที่ 4 ชุมชนเขตเทศบาล ซึ่งมีภาวะน้ำท่วมซ้ำซากให้ดำเนินการขุดลอกคลองกระบี่ใหญ่ นำสิ่งกีดขวางลำน้ำออกเพื่อให้น้ำระบายด้วยอย่างรวดเร็ว พื้นที่อำเภอเขาพนมและ พื้นที่เขาพนมเบญจาให้ระวังเรื่องของดินโคลนถล่มหากมีภาวะ เสี่ยงจะต้องอพยพประชาชนออกนอกพื้นที่ก่อนเกิดเหตุและจะต้องไม่มีผู้เสียชีวิตหรือผู้ติดอยู่ภายในจากเหตุดินโคลนถล่ม ซึ่งหน่วยทหารได้เตรียมความพร้อมทั้งเรื่องของยานพาหนะ และการเคลื่อนย้ายไว้แล้ว และแต่ละพื้นที่ได้กำหนดจุดอพยบที่ปลอดภัยไว้ตามแผนเผชิญเหตุของจังหวัด สำหรับ อำเภอที่มีท่าเรือจะต้องร่วมกับ สำนักงานเจ้าท่า ควบคุมการนำเรือออกจากฝั่งอย่างเคร่งครัด สำนักชลประทานจังหวัดกระบี่ ให้บริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำอย่างเป็นระบบ เพื่อเตรียมพร้อมรองรับน้ำใหม่ที่จะเข้ามา ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อประชาชน

       ผู้อำนวยการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและดินถล่มจังหวัดกระบี่ ได้ อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ 2550 มาตรา 22 ออกคำสั่งห้ามเรือประมง เรือหัวโทงเรือโดยสารทุกขนาด เรือเร็วทุก. ขนาด ออกจากฝั่งตั้งแต่เที่ยงวันนี้เป็นต้นไป. ขณะที่อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา เกาะพีพี อุทยาน แห่งชาติหมู่เกาะลันตา อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี สระมรกต. และแหล่งท่องเที่ยวบริเวณเทือกเขาพนมเบญจา ได้มีการประสานงานเพื่อปิดห้ามนักท่องเที่ยวเข้าไปในบริเวณดังกล่าว รวมทั้งห้ามเรือเข้าจอด นอกจากน้นยังได้มอบหมายให้เตรียมพร้อมครัวพระราชทานให้สามารถดำเนินการได้ทันทีเมื่อประชาชนเดือดร้อน ตำรวจดูแลความปลอดภัยในขณะเกิดภัย. ทั้งนี้จังหวัดได้เปิดศูนย์ ปฏิบัติงานตลอด 24 ชม ณ ห้องประชุม ปลายพระยา ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดกระบี่
สำหรับประชาชนและนักท่องเที่ยว ขอให้ติดตามการพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่อง เตรียมความพร้อมเบื้องต้นสำหรับตนเองและสมาชิกในครอบครัวให้พร้อม ปฏิบัติตามข้อห้าม คำแนะนำ ของเจ้าหน้าที่ ผู้นำท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและดินถล่มจังหวัดกระบี่อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัย ของทุกท่าน

-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น