อบต.ไสไทยร่วมกับภาครัฐ-เอกชน มอบความสุขจัดงาน "วันเด็ก" ทั้ง4ศูนย์ในสังกัด

องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย  ร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน สถานประกอบการ ห้างร้านและประชาชนในพื้นที่ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านไสไทย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย ทั้ง 4 ศูนย์ และเด็กๆ ในพื้นที่ตำบลไสไทยและใกล้เคียง เพื่อให้เด็กๆมีความสุข สนุกสนาน  เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

         วันเสาร์ที่ 12 มกราคม  2562 ที่บริเวณอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบล  ไสไทย  หมู่ที่ 7 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่  องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย ร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน สถานประกอบการในพื้นที่ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยมีนายหราบ  หง้าฝา  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ เป็นประธานอ่านสารนายกรัฐมนตรีและกล่าวเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี  2562  โดยมีหน่วยงาน บริษัท ห้างร้าน สถานประกอบการ อาทิ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขากระบี่  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารกรุงไทย สาขาอ่าวนาง โรงแรมรายาวดี,     โรงแรมไร่เลย์เบย์ รีสอร์ทแอนด์สปา , โรงแรมซันไร ทรอปิคอล รีสอร์ท, โรงแรมเดอะตะมะ ,โรงแรมไร่เลย์   เลเชอร์, โรงแรมเดอะเชลซี กระบี่, โรงแรมเอราวัล รีสอร์ท  ,โรงแรมกระบี่ ฟร้อนท์เบย์ รีสอร์ท บริษัทอ่าวนางทราเวลแอนด์ทัวร์  ,บริษัท SCG โฮมโซลูชั่น (ช.โลหะกิจ) ,บริษัท คงคาธร จำกัด,บมจ.เอเชีย ประกันภัย ร้านเลิศชัยเครื่องใช้สำนักงาน ,สมาคมยิงปืนจังหวัดกระบี่ , กลุ่มผลิตภัณฑ์ยางพารา ร่วมสนับสนุนอาหาร เครื่องดื่ม ขนม ไอศกรีม รวมทั้งของขวัญ ของรางวัล อาทิ รถจักรยาน  กระบอกน้ำดื่ม ลูกฟุตบอล กระปุกออมสิน ตุ๊กตา เครื่องเขียนและทุนการศึกษา เป็นต้น โดยมีคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รองปลัด ผู้อำนวยการกอง พนักงานและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย กำนันตำบลไสไทย ผู้ใหญ่บ้าน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไสไทย  หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 4 ศูนย์  ผู้ปกครอง นักเรียนจากโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย ทั้ง 4 ศูนย์  เด็กๆและเยาวชนในพื้นที่ใกล้เคียง กว่า 600 คน เข้าร่วม

          นายหราบ  หง้าฝา  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย  กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย สนับสนุนและส่งเสริมให้ทุกฝ่ายเห็นความสำคัญของเด็กและเยาวชนไทย จึงได้ร่วมกับส่วนราชการ  ภาครัฐ ภาคเอกชน บุคคล ห้างร้าน  และหน่วยงานต่าง ๆ  และจากคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หัวหน้าส่วนราชการ  พนักงานและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย สนับสนุนของขวัญ    ของรางวัลต่าง ๆ  ในการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี  2562 ขึ้น กิจกรรมภายในงาน อาทิ     การบริการอาหาร เครื่องดื่ม ขนม ไอศกรีม สำหรับเด็ก ๆ ฟรีตลอดงาน การเล่มเกมส์ การตอบคำถามชิงรางวัล พร้อมร่วมสนุกกับการจับคูปองชิงรางวัลมากมาย เพื่อส่งเสริมให้เด็ก และเยาวชน ได้รับความความสนุกสนานเพลิดเพลิน   กล้าแสดงออกถึงความสามารถของตนเอง สร้างเสริมและกระตุ้นพัฒนาการเด็กในทางสร้างสรรค์ ส่งเสริมพัฒนาเด็ก และเยาวชน เป็นคนดีของสังคม และประเทศชาติ ดังคำขวัญวันเด็กประจำปี 2562เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ" บรรยากาศเป็นไปอย่างมีความสุข  สนุกสนาน  เต็มไปด้วยรอยยิ้มและความประทับใจ
                                                                              
ภาพข่าวโดย  สุจิราภัทร์  ต่างสี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์  อบต.ไสไทย
โทร.075-623402 ต่อ 204

โทรสาร.075-623402 ต่อ 205
-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น