About

Header Ads

สนง.สหกรณ์สตูลร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสตูลร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ของสหกรณ์การเกษตรควนโดน จำกัด
         
 วันนี้ 24 ม.ค. 62 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ สหกรณ์การเกษตรควนโดน จำกัด นายไพฑูรย์ ชนะชู สหกรณ์จังหวัดสตูลเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561ของสหกรณ์การเกษตรควนโดน จำกัด อ.ควนโดน จ.สตูล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สหกรณ์ และผู้แทนสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดสตูล ทั้งนี้ นายสน ปะดุกา รองประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรควนโดน จำกัด ได้ชี้แจงรายละเอียดงบการเงินซึ่งปีนี้สหกรณ์มีกำไรสุทธิ 3,735,352.10 บาท และตอบข้อซักถามเกี่ยวกับงบการเงินของสหกรณ์ เพื่อให้สมาชิกของสหกรณ์ได้เข้าใจ และรับทราบถึงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของสหกรณ์ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา และกิจกรรมหลังจากประชุมเสร็จมีการมอบรางวัลให้กับสมาชิกที่ผ่อนชำระหนี้ดีเด่น และมียอดหุ้นดีเด่น ทั้งนี้ ยังมีการมอบรางวัลใหญ่ให้กับสมาชิกถึง 3 รางวัล และยังมอบรางวัลอื่น ๆ อีกมากมายทำให้ผู้เข้าร่วมประชุมต่างตื่นเต้น
             
 นายไพฑูรย์ ชนะชู สหกรณ์จังหวัดสตูล กล่าวว่า ในส่วนของสหกรณ์จังหวัดได้เข้าไปดูแลและส่งเสริมสหกรณ์และมีนโยบายส่งเสริมตามนโยบายของรัฐบาล เช่นโครงการเกษตรแปลงใหญ่และเกษตรอินทรีย์ แต่นโยบายทั้งหมดต้องผ่านสหกรณ์ในพื้นที่เพื่อเป้าหมายของสมาชิกและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของสมาชิกให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และการเข้าประชุมของสมาชิกทำให้สมาชิกได้มีส่วนร่วมในทุก ๆ ปี และความสำเร็จของสหกรณ์ สหกรณ์แห่งนี้จะเจริญก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็ว สามารถยืนหยัดได้ด้วยตัวเองและเป็นองค์กรที่มีศักยภาพพอเพียงที่จะยอมรับมาตรการของรัฐบาลที่จะช่วยเหลือเกษตรกรผ่านทางสถาบันเกษตรกรได้ อำนวยความสะดวกให้แก่สมาชิกทั้งทางด้านการพัฒนาการผลิต การตลาด ให้มีรายได้เพิ่มขึ้น และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไปในอนาคต ดังนั้นขอให้ทุกท่านได้ตระหนักถึงความสำคัญของสหกรณ์และความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาให้เป็นสหกรณ์มีความเข็มแข็งต่อไป
            ด้านนายอดุลย์ หลีเส็น ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรควนโดน กล่าวว่า ระบบสหกรณ์บริหารกัน 3 ฝ่ายในการดำเนินงาน คือสมาชิกสหกรณ์ คณะกรรมการ และฝ่ายจัดการสหกรณ์จะเป็นหัวเรือในการดำเนินงาน ทั้ง 3 ฝ่ายจะขาดฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ได้โดยเฉพาะสมาชิกและการสมัครสมาชิกใหม่สิ่งแรกที่ทำต้องตรวจสอบประวัติสมาชิก และคณะกรรมการต้องเป็นบุคคลที่เสียสละ และฝ่ายจัดการคือเจ้าหน้าที่ต้องมีความรู้และรักในระบบสหกรณ์และสิ่งที่สำคัญที่สุดคือหลักธรรมาภิบาลการบริหารจัดการโดยคำนึงถึงประโยช์ของสมาชิกสูงสุดและมีค่าตอบแทนเป็นสินน้ำใจให้กับสมาชิกในกลุ่มทำให้สมาชิกมีความเชื่อถือในหลักการของสหกรณ์เพราะเป็นหัวใจสำคัญ การบริหารสหกรณ์ที่สำคัญคือบริหารแบบขั้นบันไดการมีหัวใจที่เป็นนักสหกรณ์จริง ๆ และให้คำนึงถึงเศรฐกิจปัจจุบันควบคู่ไปด้วยใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง
นิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสตูล
-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น