About

Header Ads

ม.นราธิวาสราชนครินทร์เตรียมจัดงานวันครบรอบ 14 ปีแห่งการสถาปนา


มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เตรียมจัดงานเนื่องในวันครบรอบ 14 ปี แห่งการสถาปนา มหกรรม PNU Fair 2019
 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ อ.เมือง จ.นราธิวาส เปิดเผยว่า ทางมหาวิทยาลัยฯ เตรียมจัดงานเนื่องในวันครบรอบ 14 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ระหว่างวันที่ 4 - 8 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลความก้าวหน้าในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ อีกทั้งเป็นการเปิดบ้านให้เยาวชน ประชาชนเข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการ พร้อมชมนวัตกรรมเชื่อมโยง Thailand 4.0 โดยในปีนี้ ทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัยได้ จัดกิจกรรม Open house ถือได้ว่าเป็นการสร้างแรงจูงใจ ดึงดูดให้เยาวชนทั้งในพื้นที่นราธิวาส เองและพื้นที่ใกล้เคียง ได้เข้าใจและร่วมงานมากขึ้น
นอกจากนี้แล้ว ยังเป็นการประชาสัมพันธ์งาน PNU Fair อีกด้วยด้วย ซึ่งภายในงานจะมีการจัดกิจกรรมการแสดง มากมาย ทุกค่ำคืน ทั้งนี้ ทางมหาวิทยาลัยฯ  ซึ่งในปีนี้ ทางมหาวิทยาลัยฯได้ ใช้พื้น ฟาร์มคณะเกษตรศาสตร์ ในการจัดงาน โดยถือโอกาสนี้ ได้ให้ผู้ร่วมงาน ได้ชมนิทรรศการจากมหาวิทยาลัยอย่างเข้าถึง เข้าใจ อีกทั้งยังได้ชมนวัตกรรมสมาร์ทฟาร์ม นวัตกรรมโรงงานต้นแบบ นวัตกรรมเทคโนยีจากคณะ วิทยาลัย สถาบันมากมาย
นอกจากนี้ ในการแถลงข่าววันที่ 23 มกราคม 2562 ตั้งแต่เวลา 15.00 น.เป็นต้นไป โดยทางมหาลัยฯได้ใช้พื้นที่ฟาร์มของคณะเกษตรศาสตร์ จะมีเวทีเสวนาในประเด็นมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์สู่แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นและการนำการศึกษาชายแดนใต้สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ในยุค Thailand 4.0 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงรัก พลาศัย นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และแถลงความก้าวหน้าการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ รวมถึงแถลงข่าวงานมหกรมวิชาการ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมเสวนาในครั้งนี้

ภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส
-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น