สุดรันทด!12ชีวิตไม่มีที่อยู่ต้องนอนบนศาลาหน้าบ้านญาติไม่มีฝาผนังหาเช้ากิน

สุดรันทด12ชีวิตไม่มีที่อยู่ต้องนอนบนศาลาหน้าบ้านญาติไม่มีฝาผนังหาเช้ากินค่ำ ผู้สื่อข่าว ได้รับแจ้ง
จาก นาย ลิก แก้วเจือ ผช.ผญ. หมู่ที่2ตำบลดินอุดมอ.ลำทับจ.กระบี่ ว่ามี ครอบครัวลำบาก จึงเดินทาง ไปยัง บ้านเลขที่320ม.2ต.ดินอุดม อ.ลำทับจ.กระบี่ เจอ เด็ก 9คน กำลัง วิ่งเล่น และได้พบกับ นาย พัคดี บุญเดช อายุ40ปี และนาง อวรพร เสือปาน อายุ38ปี ทั้งสอง มีอาชีพกรีดยาง ไม่มีบ้านอยู่ อาศัย ตาม บ้านพักคนงาน ต่อมา เมื่อ3เดือนที่ แล้ว นาย พัคคี ได้ป๋วย เป็นโรค กระเพาะ ต้องฝ่าตัด หลังจาก หายแล้ว ทำงานหนักไม่ได้ ส่วนภรรยา ต้องเลี้ยงลูก หลังจาก ทำงานไม่ได้ ต้องมาอาศัย ศาลา กส้าง3เมตร ยาว5เมตร ไม่มีฝาผนังของ พี่สาว ทั้งสอง จึงเลือก งาน เบาๆ ช่วงนี้ ก็ทำงาน ถอน ถั่ว ลิสง ถั่วผรั่ง เก็บลูกปาล์มร่วงของชาวบ้าน รับทำงานทั่วไปที่เขาขงจ้าง ได้ทำบ้าง ไม่ได้ทำบ้าง ได้วันละ200กว่าบาท ก็ไม่พอ เพราะต้องรับ ภาระ ลูก9คน ชึ้ง คนที่1นายภัทรพงษ์ บุญเดช อายุ21ปี ไปเขตทหาร 2นส. ประนิทฐา บุญเดช อายุ18ปี คนนี้ ได้ไปแต่งงาน ได้2ปี แต่ต้งเลิกกับแฟน จึงได้ลูกมา1คน ชื่อ ดช. กิติพล บุญเดช อายุ1ปี2เดือน ได้ หอบลูก มาอยู่กับ พ่อ แม่ คนที่3 ดช. ชัยชนะ บุญเดช อายุ11ปี  4 ดญ. นวล หงษ์ บุญเดช อายุ 10ปี 5ดญ. ภัทรวดี บุญเดช อายุ 7ปี  6 ดญ. ขนิษฐา บุญเดช อายุ6ปี (คนนี้ไม่ได้แจ้งเกิด หรือ ไม่ได้สูทติบัตร) 7ดญ.รุ่งนรา บุญเดช อายุ5ปี 8ดช.กมลภพ บุญเดช อยุ1ปี3ปี  ชึ้งขณะนี้ นางอวรพร เสือปาน ได้ตั้งท้อง7 เดือน รอ คลอด อีก2เดือนข้างหน้า ความเป็นอยู่ ไม่มีไฟฟ้า ไช้ไม้ฟืนหุ้งข้าว ไช้ไฟ ฉาย สำหรับ กรีดยาง เพื่อไช้แสงสว่าง ไม่มีห้องน้ำ ต้องไช้ ห้องน้ำบ้าน พี่สาวทั้งสองคน ได้บอกว่า ตนเอง ถ้าเป็นไปได้ อย่างมีบ้านเป็นของตนเอง และ มีเงินทุน เพื่อประกอบอาชีพ  นาย ธนกร แก้วเจือ ผู้ช่วย ผู้ใหญ่บ้าน ได้บอกว่า ครอบครัวนี้อยู่อย่างลำบาก จริง อยากให้ หน่วยงาน มาช่วยเหลือ สำหรับ ผู้ใจบุญ ที่จะช่วยเหลือ ครอบครัวนี้ ที่ หมายเลข บัญชี 020081322029 นางสาว อวยพร เสือปาน ธนาคาร ธกส. สาขาลำทับ
น้าเมศ มากผล/รายงาน -----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น