About

Header Ads

เทศบาลตำบลคลองขุด จัดโครงการ “1 อปท.1 ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม” ร่วมปลูกต้นไม้สร้างทัศนียภาพ ถนนยนตรการกำธร

เทศบาลตำบลคลองขุด จัดโครงการ “1 อปท. 1 ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม”  ร่วมปลูกต้นไม้สร้างทัศนียภาพ ถนนยนตรการกำธร
          วันนี้ 31 ม.ค. 62 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่บริเวณ ถ.ยนตรการกำธร สามแยกวัดหน้าเมือง หมู่ที่ 6 ต.คลองขุด อ.เมืองสตูล จ.สตูล นายก้องสกุล จันทราช นายอำเภอเมืองสตูล เป็นประธานเปิดโครงการ “1 อปท. 1 ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม” จัดโดยเทศบาลตำบลคลองขุด โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายของเทศบาลตำบลคลองขุดเข้าร่วมกิจกรรม
         นายโชติ ชินอรรถพร นายกเทศมนตรี ตำบลคลองขุดกล่าวว่า การที่รัฐบาลโดยกระทรวงมหาดไทยได้กำหนดนโยบายเรื่องการจัดการถนนให้มีความสวยงามตามแนวทาง “โครงการ 1 อปท. 1 ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม”  มีเป้าหมายเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง มีถนนที่มีความสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย และมีสิ่งแวดล้อมที่ดีอย่างน้อยจำนวน 1 สาย ซึ่งจะต้องมีความยาวไม่น้อยกว่า 500 เมตร ขนาดกว้าง 3-6 เมตร โดยมีการปรับปรุงทิวทัศน์ให้สวยงามด้วยการปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ หรือไม้ยืนต้นประจำท้องถิ่น สร้างความร่มรื่นและสวยงาม
          ดังนั้น เทศบาลตำบลคลองขุด จึงได้จัดกิจกรรมเพื่อดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงมหาดไทย ตามแนวทางโครงการ “1 อปท. 1 ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม” จึงได้จัดกิจกรรมปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ โดยมีการปลูกต้นต้อยติ่ง หรือฟ้าประทานพร จำนวน 1,000 ต้น และต้นโกศล จำนวน 100 ต้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพื้นที่ตำบลคลองขุด ซึ่งเป็นเมืองหน้าด่าน ก่อนเข้าสู่เมืองสตูล มีถนนที่มีภูมิทัศน์สวยงาม  มีสภาพแวดล้อมที่ดี และเป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียว แก้ไขภาวะโลกร้อน และสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน อีกทั้งเป็นการสร้างจิตสำนึกในการรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อย อีกทั้งเป็นการสร้างความสวยงามให้แก่ถนนในพื้นที่
นิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสตูล
-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น