ผู้ว่าฯนราธิวาสนำทุกภาคส่วนประกาศเจตนารมณ์ในงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน(คลิป)

ผู้ว่าฯนราธิวาสนำทุกภาคส่วนประกาศเจตนารมณ์ในงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน  เดินหน้านราธิวาสป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจัง  ภายใต้แนวคิด" Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต"

 วันนี้  7 ธ.ค.61. นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย ) จังหวัดนราธิวาส ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส อ.เมือง จ.นราธิวาส โดยมีพลตำรวจตรี ดุษฎี ชูสังกิจ รักษาราชการแทน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงจังหวัดนราธิวาส  นายสมหวัง  เรืองเพ็ง จังหวัดนราธิวาส   นายณัฐวุฒ ขมประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดนราธิวาส ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ ประชาชนและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสร่วมพิธีฯจำนวนมาก

 นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า งานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย ) ซึ่งตรงกับวันที่ 9 ธันวาคม ของทุกปี ประเทศไทยและนานาประเทศต่างตื่นตัวมุ่งมั่นแสดงเจตนารมณ์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเข้มแข็ง เพื่อประกาศจุดยืนของทุกภาคส่วนที่ยินดีมีส่วนร่วมสร้างสังคมโปร่งใส และปฏิเสธการทุจริตทุกรูปแบบ  

 ซึ่งการจัดงานในวันนี้ นับเป็นมิติใหม่ในการสร้างเจตจำนงทางการเมือง ที่รัฐบาลชุดปัจจุบันให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาทุจริต และจัดให้เป็นวาระแห่งชาติโดยการใช้กลไกลประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนอย่างเข้มแข็ง เพื่อเป็นรากฐานที่สำคัญในการแก้ไขปัญหาทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้แนวคิด" Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต" ปลุกประแสให้คนไทยต้องลุกขึ้นมาทำหน้าที่และปกป้องสิทธิของตนเองและประเทศชาติโดยไม่ทนต่อการทุจริต เพื่อให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็นประเทศโปร่งใสและเป็นที่ยอมรับในสากล

 สำหรับกิจกรรมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย ) จังหวัดนราธิวาสครั้งนี้  ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้มอบเงินรางวันและประกาศเกียรติบัตรแก่ผู้ชนะเลิศการประกวดคำขวัญ ภายใต้แนวคิด" Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต"หลังจากนั้นได้นำประกาศเจตนารมณ์ในงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน พร้อมกับรับชมการถ่ายทอดสดจากส่วนกลาง โดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  เป็นประธานเปิดงานฯ

  โอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ได้เยี่ยมชมนิทรรศการงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย ) จังหวัดนราธิวาส และขอความร่วมมือส่วนราชการ ภาคเอกชนกลุ่มมวลชน นำผืนผ้าไวนิลประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านคอร์รัปชั่นในครั้งนี้ นำไปปิดประกาศ ณ ที่ทำการของหน่วยงานเพื่อประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านคอร์รัปชั่นในหน่วยงาน

ภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส
-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น