พรรคภูมิใจไทย เปิดแนวคิด “กรุงเทพ สะดวก สบาย”

วันนี้พรรคภูมิใจไทย เปิดแนวคิด “กรุงเทพ สะดวก สบาย” ใช้ 4 มาตรการ เรียกรถผ่าน แอพพลิเคชั่น ถูกกฎหมายทุกคัน Home Office อยู่บ้านก็ทำงานได้ Digital Home School อยู่บ้านก็เรียนได้ และ Co- Working Space 1 แขวง 1 ออฟฟิศ.
เมื่อวันที่ 10 ธ.ค.2561ที่ผ่านมา ที่พรรคภูมิใจไทย นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย เปิดแนวคิด “กรุงเทพ สะดวก สบาย” โดยมี พ.อ.ดร.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ โฆษกพรรคภูมิใจไทย นายจุลภาส “ทอม” เครือโสภณ คณะทำงานด้านยุทธศาสตร์พรรค พร้อมผู้บริหารพรรค ทีมกรุงเทพมหานคร และสมาชิกพรรค
นายอนุทิน กล่าวถึงที่มาของแนวคิด ปัจจุบัน กรุงเทพมหานคร มีคนทำงานและนักเรียน นักศึกษา ซึ่งมีปัญหาใหญ่ คือ ปัญหาการจราจร สร้างความแออัดบนถนน ปัญหามลพิเศษ ปัญหาค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ปัญหาสุขภาพร่างกายจิตใจและวุฒิภาวะทางอารมณ์ ส่งผลอย่างมากมายต่อคุณภาพชีวิต พรรคภูมิใจไทย มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาการจราจร ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ผ่าน 2 แนวคิด

 “กรุงเทพ สะดวก” นำเสนอแนวคิดที่ 1 “เรียกรถผ่าน แอพพลิเคชั่น ถูกกฎหมายทุกคัน” สร้างทางเลือกใหม่ในการเดินทาง ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ด้วยการสนับสนุนเทคโนโลยีดิจิทัล เข้ามาเพิ่มทางเลือกด้านการให้บริการประชาชนในการคมนาคม พร้อมจัดการระบบการเดินรถ ทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์อย่างถูกต้อง แอพพลิเคชั่นเรียกรถ ต้องได้รับความคุ้มครองทางกฎหมาย ชำระภาษีถูกต้อง ทั้งผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ ให้ความสะดวกปลอดภัย คุ้มครองสวัสดิภาพให้ผู้โดยสาร เป็นการเพิ่มความสะดวก เพิ่มทางเลือก สร้างงาน สร้างรายได้ ลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ลดปริมาณการจราจร ลดการใช้พลังงานและลดมลพิษ ซี่งจะออกกฎหมายรับรองความถูกต้อง ของบริการทางเทคโนโลยี ภายใน 90 วัน
“กรุงเทพ สบาย” โดยนำเสนอแนว
คิดที่ 2 “Home Office อยู่บ้านก็ทำงานได้” เป็นการลดค่าใช้จ่าย ลดปัญหาการจราจร ลดการใช้พลังงาน ลดมลพิษ อย่างละ 25 % ทั้งนี้หน่วยงานภาครัฐ จะทำงานที่บ้านสัปดาห์ละ 1 วัน จากบุคลากรที่ทำงานในลักษณะที่เหมาะสม และ สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาสนับสนุน หน่วยงานภาคเอกชน ใช้มาตรการทางภาษี แก่บริษัทเอกชนที่เข้าร่วมโครงการทำงานที่บ้าน ในฐานะองค์กรที่ให้การสนับสนุน นอกจากนี้จะมีการใช้การสนับสนุนต้นทุนเทคโนโลยีดิจิทัลราคาถูกแก่เอกชนที่เข้าร่วมโครงการ ในส่วนของประชาชน ให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายด้านการสื่อสารและเทคโนโลยีดิจิทัล ไม่เกิน 15,000 บาทต่อปี แก่ประชาชนที่ทำงานที่บ้านหรือที่พักอาศัย
แนวคิดที่ 3 “Digital Home School อยู่บ้านก็เรียนได้” เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ลดปัญหาจราจร ลดการใช้พลังงาน ลดมลพิษ สร้างความสัมพันธ์กับครอบครัว โดยจะสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนแบบ Digital Home School ด้วยการศึกษาผ่านออนไลน์ ตามโครงการ “Thailand Sharing University เรียนฟรี ตลอดชีวิต”
แนวคิดที่ 4 “Co-Working Space 1 แขวง 1 ออฟฟิศ” เพื่อลดต้นทุนการทำงานและการประกอบอาชีพ ลดการใช้พื้นที่อาคารสำนักงาน สนับสนุนการประกอบอาชีพให้กับกลุ่ม Start-Up ด้วยการจัดสร้างสำนักงานสำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระใช้ประโยชน์ร่วมกัน สนับสนุนการให้เอกชน จัดสร้างสำนักงาน Co-Working Space บนที่ดินของรัฐ และที่ดินเอกชนโดยให้สิทธิประโยชน์ด้านภาษี
นายอนุทิน ชาญวีรกูล กล่าวว่า คนกรุงเทพผ่านการเลือกตั้งมาหลายครั้ง ทราบดีว่า เลือกอะไร ได้ผลอะไรกลับคืนมา สำหรับพรรคภูมิใจไทย ขอเข้าไปเป็นตัวเลือกใหม่ แก่พี่น้องชาวกรุงเทพ และพื้นที่ใกล้เคียง เราเคยจะถอดใจจากพื้นนี้ แต่เมื่อมีโอกาสพูดคุยกับพี่น้องชาวกรุงเทพ รับรู้ได้ว่า พี่น้องต้องการทางเลือกใหม่ และพรรคภูมิใจไทยอาจจะเป็นหนึ่งในทางเลือกนั้น ดังนั้น เราจึงไม่ปฏิเสธ ในการขอโอกาสรับใช้พี่น้องประชาชน สำหรับปัญหาของคนกรุงเทพ มีความต่างจากจากพี่น้องต่างจังหวัด แนวทางการแก้ปัญหา มีลักษณะเฉพาะทาง ความทุกข์ของคน กทม. และปริมณฑล คือเรื่องของปัญหารถติด ทำลายทั้งสุขภาพกาย และสุขภาพจิต เราต้องลดปริมาณรถบนท้องถนน แนวทางของพรรค คือการให้รถรับจ้างผ่าน APP ต้องเป็นเรื่องถูกกฎหมาย พร้อมไปกับสนับสนุนให้ประชาชนทำงานอยู่บ้าน เด็กนักเรียน ต้องสามารถเรียนอยู่บ้าน ทั้งหมดเพื่อลดจำนวนรถบนท้องถนน พร้อมไปกับเปิดช่องทางให้ประชาชนได้ทำมาหากินสะดวกขึ้น ไม่ยึดติดกับกฎกรอบแบบเดิม
“ทางพรรคมองถึง Co-Working Space คือ ให้คนนอกเมือง ได้มาพบปะสร้างสรรค์งานในพื้นที่ ที่ภาครัฐจัดให้ และไม่ต้องเดินทางเป็นระยะทางไกลเพื่อเข้าเมืองอีกต่อไป เป็นการสกัดรถ ไม่ให้ต้องมาแออัดอยู่ในเมือง มันถึงเวลาที่พรรคการเมืองต้องกล้านำเสนอทางเลือกใหม่ ที่สามารถทำได้จริง ทำได้เลย ทั้งนี้ แนวคิดของพรรคภูมิใจไทย ไมใช่เรื่องเพ้อฝัน ทางพรรคมีทีมยุทธศาสตร์ที่เชี่ยวชาญเรื่องนี้อย่างอดีตรองประธาน กสทช. อย่างพันเอก ดร.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ อยู่ในทีม สิ่งที่เราคิด สามารถทำได้แน่นอน” นายอนุทิน หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย กล่าว
** กองบรรณาธิการข่าว รายงาน
-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น