สมาพันธ์มัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทยประชุมใหญ่สามัญประจำปี เผยกระบี่ศูนย์กลางประสานงานภาคใต้(คลิป)

สมาพันธ์มัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทยประชุมใหญ่สามัญประจำปี เผยแนวทางการแก้ปัญหาตลอดจนการพัฒนาองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพก้าวสู่อนาคต
ณ​ โรงแรม​พีซลากูน่ารีสอร์ท​ อ่างนาง​จังหวัดกระบี่​ สมาชิกสามัญสมาพันธ์มัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทยจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีโดยจารุพล เรืองเกตุ ประธานสมาพันธ์มัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย นายสุคน หนูช่วย เลขาสมาพันธ์มัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย และสมาชิกสมาพันธ์มัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทยร่วมประชุมในการหาแนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆตลอดจนการผลักดันกลไกในการขับเคลื่อนสมาพันธ์มัคคุเทศก์อาชีพฯก้าวสู่ระดับสากล
ทั้งนี้การประชุมโดยแบ่งเป็นวาระการประชุมประกอบด้วยการปรับโครงสร้างการทำงานของสมาพันธ์ฯ,เรื่องจัดตั้งศูนย์,ประสานงานสมาพันธ์ภาคใต้,เรื่องแก้ไขข้อบังคับสมาพันธ์ฯ,เรื่องงบการเงิน
และการขอเข้าพบ​ รมต.ทท.​เรื่องจ๊อบออเดอร์​ การแต่งกายของมัคคุเทศก์​และการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงาน
     ด้าน นายจารุพล​ เรืองเกตุ ประธานสมาพันธ์มัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ซึ่งการจัดประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมสามัญประจำปี เพื่อปรับปรุ่งโครงสร้างของสมาพันธ์ฯเพื่อให้เกิดการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์ของประเทศ ทั้งนี้ยังมีมติการประชุมเรื่องการจัดตั้งศูนย์,ประสานงานสมาพันธ์ภาคใต้โดยจะให้จังหวัดกระบี่เป็นศูนย์ประสานงานของภาคใต้

  นายจารุพล เรืองเกตุ ฯ กล่าวต่ออีกว่าในส่วนของการท่องเที่ยวโดยร่วมถือว่าดีในระดับหนึ่ง แต่ยังคงต้องปรับปรุงแก้ไขบางอย่างก็คงเป็นเรื่องของภาษาในบางพื้นที่เท่านั้น หากแก้ไขตรงจุดนี้ได้ก็ถือว่าเป็นการพัฒนาบุคลกรไปในอีกระดับหนึ่งในส่วนของรัฐบาลหากปรับปรุงแผนการในด้านการตลาดท่องเที่ยวให้ชัดเจนมากกว่านี้ก็จะดีมาก นาย จารุพลฯ กล่าว
-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น