About

Header Ads

บรรยากาศการซ้อมเสมือนจริงเส้นทางปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติกิจกรรม BIKE อุ่นไอรัก จังหวัดนราธิวาสเป็นไปอย่างคึกคัก

บรรยากาศการซ้อมเสมือนจริงเส้นทางปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติกิจกรรม BIKE อุ่นไอรัก จังหวัดนราธิวาสเป็นไปอย่างคึกคัก ประชาชนพร้อมใจใส่เสื้อสีเหลืองเข้าร่วมกิจกรรมอย่างเนืองแน่น

 นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นำหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ ตลอดจนประชาชนร่วมซ้อมเสมือนจริงกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ กิจกรรม BIKE อุ่นไอรัก จังหวัดนราธิวาส โดยจะเริ่มต้นออกจากศาลากลางจังหวัดนราธิวาสในเวลา 15.00 น. พร้อมกันทั้งประเทศ บรรยากาศในการซ้อมเสมือนจริงการปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ กิจกรรม BIKE อุ่นไอรัก จังหวัดนราธิวาส ในครั้งนี้ชาวจังหวัดนราธิวาสพร้อมใจกันสวมเสื้อสีเหลืองมาร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

สำหรับเส้นทางในการซ้อมเสมือนจริง การปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ ในครั้งนี้มีระยะทางรวมทั้งสิ้น 29 กิโลเมตร เริ่มต้นและสิ้นสุด ณ ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส โดยจะปั่นจักรยานผ่านสถานที่สำคัญ 9 แห่ง ประกอบด้วย สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา อ.เมือง จ.นราธิวาส , , มัสยิดกลางประจำจังหวัดนราธิวาส ( หลังเก่าหรือมัสยิดยุมอีย๊ะ ) , หอนาฬิกาประจำเมืองนราธิวาส, มัสยิดกลางประจำจังหวัด หลังใหม่ , พลับพลาที่ประทับริมเขื่อนท่าพระยาสาย , พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ ,ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และวัดพิกุลทอง ทั้งนี้จังหวัดนราธิวาสเชิญชวนประชาชนที่ลงทะเบียนร่วมกิจกรรมและประชาชนทั่วไป มาร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ กิจกรรม BIKE อุ่นไอรัก จังหวัดนราธิวาส พร้อมเพรียงกันในวันที่ 9 ธันวาคม 2561 นี้ ในเวลา 15.00 น. เป็นต้นไป พร้อมทั้งเชิญชวนจิตอาสาพระราชทานเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาในระหว่างปั่นจักรยาน กิจกรรมปล่อยพันธุ์กุ้งทะเล ณ พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์

ภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส
-----------------------------------------------

แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น