อบต.ไสไทย จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อเตรียมความพร้อมเส้นทางสำหรับกิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก”


องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อเตรียมความพร้อมเส้นทางสำหรับกิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก” จังหวัดกระบี่ ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 9 ธันวาคม 2561
วันที่ 7 ธันวาคม 2561 นายประจักษ์ สาระวารี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย พร้อมด้วย นายอาวุธ ไขแสง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าสำนักปลัด พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไสไทย ฝ่ายปกครอง อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านตำบลไสไทยและกลุ่มพลังมวลชนตำบลไสไทย ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day โดยการเก็บขยะมูลฝอย ตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้ จัดระเบียบป้ายโฆษณา ปรับภูมิทัศน์ บริเวณสองข้างทาง ถนนกระบี่ – เขาทอง หมู่ที่ 3 และ หมู่ที่ 4 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่
นายประจักษ์ สาระวารี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย กล่าวว่า ตามที่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานพระราชานุญาตให้จัดงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว “สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” กิจกรรมปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก” ในวันที่ 9 ธันวาคม 2561 นี้ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความสำคัญในการรักษาสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย และเสริมสร้างความรักความสามัคคีในครอบครัวและสังคม นั้น
จังหวัดกระบี่ได้จัดกิจกรรมปั่นจักรยาน“Bike อุ่นไอรัก” โดยเริ่มต้นจากศาลากลางจังหวัดกระบี่ ไปยังหมวดทางหลวงอ่าวนาง แล้ววนกลับเส้นทางเดิม ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย ได้รับมอบหมายจากจังหวัดจังหวัดกระบี่ ให้ดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณชุมชนตลอดเส้นทาง ในเขตพื้นที่ตำบลไสไทย องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทยจึงได้จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อเตรียมความพร้อมเส้นทางสำหรับกิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก” จังหวัดกระบี่ ในวันที่ 9 ธันวาคม 2561 โดยการเก็บขยะมูลฝอย ตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้ จัดระเบียบป้ายโฆษณา ปรับภูมิทัศน์ บริเวณสองข้างทาง เพื่อให้ตลอดเส้นทางในพื้นที่รับผิดชอบ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติฯ ต่อไป

-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น