อบต.ไสไทย จับมือ เจ้าของสถานประกอบการโรงแรม รีสอร์ท 8 แห่ง จ.กระบี่ เข้าสนับสนุนโรงเรียนบ้านไสไทย เพื่อยกคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพ เด็กในท้องถิ่น


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย จับมือ เจ้าของสถานประกอบการโรงแรม รีสอร์ท 8 แห่ง ในแหล่งท่องเที่ยวตำบลไสไทย จังหวัดกระบี่ เข้าสนับสนุนโรงเรียนบ้านไสไทย เพื่อยกคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพ เด็กในท้องถิ่น

วันที่ 14 ธันวาคม 2561 ที่โรงเรียนบ้านไสไทย สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ นายหราบ หง้าฝา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย และในฐานะผู้ประกอบการโรงแรมเดอะตะมะ พร้อมผู้ประกอบการโรงแรมรีสอร์ท อีก 7 แห่ง ในแหล่งท่องเที่ยว พื้นที่ตำบลไสไทย อำเภอเมืองกระบี่ ได้ลงนามบันทึก ข้อตกลง โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการของสถานศึกษาในเขตพื้นที่ตำบลไสไทย ระหว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย โรงเรียนบ้านไสไทย กับผู้ประกอบการโรงแรมรีสอร์ท ในพื้นที่ตำบลไสไทยทั้ง 8 แห่ง ประกอบด้วย โรงแรม เดอะ ตะมะ , โรงแรม ไร่เลย์ เบย์ รีสอร์ทแอนด์สปา , โรงแรม ไร่เลย์ ปริ๊นเซส รีสอร์ท แอนด์ สปา , โรงแรม แซนด์ซี รีสอร์ท , โรงแรม ซันไรซ์ ทรอปิคอล รีสอร์ท , โรงแรม เวนิส กระบี่ วิลล่า รีสอร์ท, โรงแรม ไร่เลย์วิลเลจ รีสอร์ท และโรงแรมอ่าวนางฟีโอเร่ รีสอร์ท เพื่อร่วมแสดงเจตนารมณ์ ด้วยจิตอาสา เพื่อเข้าไปสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านไสไทย โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษา ตัวแทนผู้ปกครองนักเรียน คณะครู นักเรียน คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทยและที่เกี่ยวข้อง ร่วมเป็นสักขีพยาน และร่วมแสดงความยินดี
นายหราบ หง้าฝา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย รับโอนโรงเรียนบ้านไสไทยมาจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ที่ประกาศยุบโรงเรียนไป โดยได้เปิดการเรียนการสอน ในปี 2558 จนถึงปัจจุบัน โรงเรียนบ้านไสไทย เปิดสอน ใน 2 ประเภท คือ จัดการเรียนการสอน ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และจัดการเรียนการสอนขั้นพื้นฐาน ระดับ อนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนจัดบรรยากาศสไตล์รีสอร์ท สอดรับเส้นทางการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่
และในวันนี้โรงเรียนบ้านไสไทยได้ร่วมสร้างปรากฏการณ์ที่ถือว่ายิ่งใหญ่สำหรับการพัฒนาการศึกษาของท้องถิ่น โดยเชิญหลายหน่วยงานเข้าไปมีส่วนร่วมโดยเฉพาะสถานประกอบการ ซึ่งได้รับความร่วมมือในการทำข้อตกลงที่จะพัฒนาการศึกษาโรงเรียนบ้านไสไทย ร่วมกัน โดยบันทึกข้อตกลง มีความมุ่งมั่นในเป้าหมายความร่วมมือร่วมกัน เพื่อให้การส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาโรงเรียนบ้านไสไทยแบบองค์รวมอย่างมีคุณภาพสอดคล้องกับนโยบายของการจัดการศึกษาของชาติ เป็นการรองรับมาตรฐานการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ในมาตรการ ด้านกระบวนการบริหารและจัดการตลอดจนมีส่วนร่วมของหน่วยงานภายนอก ขณะนี้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทยกำลังดำเนินการ ก่อสร้าง อาคารเรียน 2 ชั้น เพื่อรองรับนักเรียน ที่จะเลื่อนขึ้นในชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ ปีที่ 6 ในปีการศึกษา ถัดไป ซึ่งสถานประกอบการโรงแรมรีสอร์ททั้ง 8 แห่งนี้ จะมีส่วนร่วมกันสนับสนุน เงินทุน เพื่อให้การจัดการศึกษา แก่เด็กในพื้นที่ได้มีความสะดวกสบาย ประหยัดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองในการเดินทาง ในการเล่าเรียนของบุตรหลาน ทั้งนี้ ได้รับความนิยม จากผู้ปกครองส่งบุตรหลานเข้าเรียนมากขึ้น เนื่องจาก ให้ความไว้วางใจในการบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ จากปีการศึกษาที่ผ่านผ่านมาจนถึงปัจจุบันและคาดหวังตลอดไป

-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น