จิตอาสาพื้นที่จังหวัดนราธิวาสรวมพลังสามัคคีร่วมกิจกรรมจิตอาสา“เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” วันที่ 5 ธันวาคม 2561 ท่ามกลางสายฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่อง(คลิป)

จิตอาสาพื้นที่จังหวัดนราธิวาสรวมพลังสามัคคีร่วมกิจกรรมจิตอาสา“เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” วันที่ 5 ธันวาคม 2561  ท่ามกลางสายฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งมั่นทำความดีบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม
      5 ธ ค 61 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ ศาลากลางจังหวัดนราธิวาสนายเอกรัฐ  หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสา“เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” วันที่ 5 ธันวาคม 2561   โดยมีนายธรรมรงค์  คงวัดใหม่  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส   นางพาตีเมาะ  สะดียามู  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส   นายก่อพงษ์  โกมลรัตน์     รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส    นายสมหวัง  เรืองเพ็ง ปลัดจังหวัดนราธิวาส นายยะห์ยา ปะนาฆอ นายอำเภอเมืองนราธิวาส ตลอดจนจิตอาสาในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

 โดยในพิธีนายเอกรัฐ  หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ถวายความเคารพหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ และถวายความเคารพหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หลังจากนั้นประธานในพิธีและจิตอาสานั่งคุกเข่าสองข้าง พร้อมปฏิญาณตน ก่อนที่จะเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา“เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ณ บริเวณประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ ศาลากลางจังหวัดนราธิวาสและบริเวณหน้าถนนศาลากลางจังหวัดนราธิวาส

 สำหรับบรรยากาศกิจกรรมจิตอาสา“เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ในวันนี้ (5 ธ ค 61 ) คณะจิตอาสาแต่งกายด้วยชุดสีเหลือง ติดบัตรจิตอาสา สวมหมวก และผ้าพันคอจิตอาสา  พร้อมใจบำเพ็ญประโยชน์เก็บกวาดขยะ และตัดหญ้าบริเวณศาลากลางจังหวัดนราธิวาส   ท่ามกลางสายฝนที่ตกลงมาอย่างหนักและต่อเนื่อง แต่จิตอาสาทุกคนก็พร้อมที่จะรวมพลังสามัคคีทำความดีบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม

 อย่างไรก็ตามในครั้งนี้จังหวัดนราธิวาสได้แบ่งโซนการทำกิจกรรมจิตอาสา“เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”   เป็น 2 ด้วยกัน โซน A  บริเวณพื้นที่โดยรอบศาลากลางและถนนหน้าศาลากลาง   โซน B  บริเวณพื้นที่โดยรอบอาคารสิริกาญจนทักษิณ ภายในพระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส

ภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส
-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น