รองแม่ทัพภาค4ฝึกทบทวนกำลังประจำถิ่นและกำลังภาคประชาชนสร้างความเข้มแข็ง (คลิป)

รองแม่ทัพภาค4ฝึกทบทวนกำลังประจำถิ่นและกำลังภาคประชาชนสร้างความเข้มแข็ง
      4 ธ.ค.61 ที่สนามกีฬาเทศบาล เมืองนราธิวาส    พลตรีสมพล ปานกุล รองแม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกทบทวนกำลังประจำถิ่นและกำลังภาคประชาชน โดยมี นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พล.ต.ต.ดุษฎี ชูสังกิจผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส  น.อ.นิรัตน์ ทากุดเรือ ผบ.ฉก.นย.ทร.  พ.อ.หาญศึก จันทร์เนตร  รองผบ.กกล.ทพ.จชต. นายยะห์ยา ปะนาฆอ นายอำเภอเมืองนราธิวาส หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่อาสารักษาดินแดน ไทยอาสาป้องกันชาติ(ทสปช.) ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน(ชรบ.)  เจ้าหน้าที่ดับเพลิง ร่วมในพิธีจำนวนมาก 
พลตรีสมพล ปานกุล รองแม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวว่า ให้ทุกหน่วยในพื้นที่ได้ช่วยกันเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับกำลังประจำถิ่นและกำลังภาคประชาชนให้มีขีดความสามารถในการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้านและตำบล รวมทั้งมาตรการเชิญรับอื่นๆ ให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในอนาคต กำลังประจำถิ่นและภาคประชาชนจะเป็นกำลังสำคัญในการดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับชุมชนตนเอง 
      สำหรับ ผู้อำนวยการ รักษาความมั่นคงภาค 4 ที่ต้องการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ตรงกับความต้องการของพี่น้องประชาชนที่แท้จริง โดยที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนไว้จำนวน 2 งานหลัก คือการควบคุมพื้นที่ให้มีความปลอดภัย และการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยการใช้ยุทธศาสตร์ประชาชนมีส่วนร่วม 
การฝึกทบทวนในครั้งนี้มีการฝึกจำลองเหตุการณ์ คนร้ายซุ่มยิงเจ้าหน้าที่เกิดปะทะกับคนร้ายเสียชีวิต คนร้ายวางระเบิดจยย.บอมบ์หน้าธนาคาร ทำให้ชาวบ้านได้รับบาเจ็บ และเจ้าหน้าปิดล้อมบ้านผู้ต้องสงสัย และ จากการฝึกทบทวนจะเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้รับการฝึกดังกล่าวยังต้องเน้นให้มีความรักความสามัคคี มีความภาคภูมิใจที่ได้มีโอกาสมาทำหน้าที่ รวมทั้งเป็นการสร้างความร่วมมือร่วมใจของทุกภาค ส่วนในพื้นที่                                       

ภาพ/ข่าว  ซาการียา  ดอเลาะ  จ.นราธิวาส
-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น