อำเภอบาเจาะเปิดตัวตลาดนัดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ภายใต้ชื่อตลาดนัดชุมชนใบไม้สีทอง(คลิป)

อำเภอบาเจาะเปิดตัวตลาดนัดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ภายใต้ชื่อตลาดนัดชุมชนใบไม้สีทอง

ที่ บริเวณหน้ามัสยิดนูรุลฮูดา ม.4 บ้านสะแต ต.บาเจาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส ว่าที่ ร.ต.จิรัสย์ ศิริวัลลภ นายอำเภอบาเจาะเป็นประธานเปิดโครงการเปิดตัวตลาดนัดชุมชนขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ภายใต้ชื่อตลาดนัดชุมชนใบไม้สีทอง โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมโครงการกว่า 500 คน
สำหรับโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี มีเป้าหมายในการพัฒนาสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ชุมชน ที่ใช้ทุนชุมชนที่เป็นอัตลักษณ์ เสน่ห์ ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ มาดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเยี่ยมเยือนเพื่อให้เกิดการใช้จ่ายเงินในชุมชน อีกทั้งยังเป็นการกระจายรายได้ให้กับคนในชุมชน ซึ่งถือเป็นการเปลี่ยนจากเดิมที่เป็นการนำสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนไปจำหน่ายนอกชุมชนและทำให้เกิดรายได้เฉพาะราย เฉพาะกลุ่มเท่านั้น
 โดยอำเภอได้พิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านเป้าหมาย จำนวน 4 หมู่บ้าน ประกอบด้วย บ้านสะแต ม.4 ต.บาเจาะ บ้านเชิงเขา ม.4 ต.ปะลุกาสาเมาะ บ้านปะลุกา ม.5 ต.กาเยาะมาตี และ บ้านตะโละมาเนาะ ม.1 ต.ลุโบะสาวอ 
เพื่อเข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยได้มุ่งเน้นการพัฒนาเชิงพื้นที่ เพื่อพัฒนาอาชีพในชุมชน และการท่องเที่ยวชุมชน เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนโดยการใช้เสน่ห์ ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์มาพัฒนาและต่อยอดยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP และผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อเปลี่ยนเป็นรายได้ จึงกำหนดโครงการเปิดตัวตลาดชุมชนขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในชุมชนท่องเที่ยว OTOP นิวัตวิถี ภายใต้ชื่อ”ตลาดนัดชุมชนใบไม้สีทอง”ขึ้น ซึ่งในวันนี้ได้จัดให้มีกิจกรรมการจำหน่ายสินค้าพื้นถิ่น สินค้า OTOP และชมศิลปะการแสดงในท้องถิ่นอีกด้วย

ภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส
-----------------------------------------------
ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ข่าว
ชื่อบัญชี หนังสือพิมพ์กระแสใต้นิวส์
เลขที่บัญชี 255-2-55449-6 ธนาคารกสิกรไทย สาขา กระบี่ ประเภท ออมทรัพย์

(โอนเงิน แล้วแต่ท่านต้องการสนับสนุน)
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่สนับสนุนเว็บไซต์ข่าว TEL : 099-230-9071

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น