อบต.ไสไทย จัดการประชุมการเตรียมความพร้อมการจัดโครงการจัดงานประเพณีเมาว์ลิดกลางและแข่งขันทักษะวิชาการ


องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย จัดการประชุมการเตรียมความพร้อมการจัดโครงการจัดงานประเพณีเมาว์ลิดกลางและแข่งขันทักษะวิชาการเด็กและเยาวชนในเขตตำบลไสไทย ประจำปี 2562

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย นายหราบ หง้าฝา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย เป็นประธาน การประชุมการเตรียมความพร้อมการจัดโครงการจัดงานประเพณีเมาว์ลิดกลางและแข่งขันทักษะทางวิชาการเด็กและเยาวชนในเขตตำบลไสไทย ประจำปี 2562 โดยมีนายสุนทร ศรีหมุ่น รองประธานคณะกรรมการกลางอิสลามจังหวัดกระบี่ นายวิรัตน์ และเล็ม เลขานุการคณะกรรมการกลางอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาฯ ปลัด รองปลัด หัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย . กรรมการประจำมัสยิดกลางจังหวัดกระบีและ อิหม่ามประจำมัสยิด ในเขตตำบลไสไทย. เข้าร่วม

นายหราบ หง้าฝา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย กล่าวว่า การจัดประชุมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการการจัดงานประเพณีเมาว์ลิดกลางและแข่งขันทักษะทางวิชาการเด็กและเยาวชนในเขตตำบลไสไทย ประจำปี 2562 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 21 – 23 ธันวาคม 2561 ณ บริเวณสามแยกวงเวียนบ้านอ่าวน้ำเมา หมู่ที่ 5 บ้านอ่าวน้ำเมา ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ พร้อมทั้งปรึกษาหารือ รับฟังปัญหาอุปสรรคต่างๆ จากการจัดงานในครั้งที่ผ่านมา เพื่อนำมาปรับใช้ให้การจัดงานในครั้งนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมบูรณ์ จึงขอเชิญชวนประชาชนชาวจังหวัดกระบี่และใกล้เคียง ร่วมงานประเพณีเมาว์ลิดกลางและแข่งขันทักษะทางวิชาการเด็กและเยาวชนในเขตตำบลไสไทย ประจำปี 2562 ในวันที่ 21 – 23 ธันวาคม 2561 ณ บริเวณสามแยกวงเวียนบ้านอ่าวน้ำเมา หมู่ที่ 5 บ้านอ่าวน้ำเมา ตำบล ไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

-----------------------------------------------
ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ข่าว
ชื่อบัญชี หนังสือพิมพ์กระแสใต้นิวส์
เลขที่บัญชี 255-2-55449-6 ธนาคารกสิกรไทย สาขา กระบี่ ประเภท ออมทรัพย์

(โอนเงิน แล้วแต่ท่านต้องการสนับสนุน)
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่สนับสนุนเว็บไซต์ข่าว TEL : 099-230-9071

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น